Menu

Prvá pomoc +

Od októbra došlo k zmenám v podmienkach pre vyplácanie pomoci zamestnávateľom, ktorých zasiahla kríza. Pripravili sme pre Vás prehľad zmien, ktoré sme zapracovali do programu OLYMP.

Žiadosti za október 2020 a ďalšie nasledujúce mesiace zamestnávateľ predkladá výlučne elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

V programe OLYMP môžete na verzii 20.81 vytvoriť export XML súboru, ktorý po načítaní na portáli www.slovensko.sk môžete editovať. Export vytvorený na verzii 20.80 nebude portálom akceptovaný.

Export vytvoríte v OLYMPE cez menu EXPORTY – Prvá pomoc +. V tejto časti si vyberiete konkrétne opatrenie, ktoré sa po vyexportovaní uloží do Vášho počítača.

Príspevok je možné žiadať len na tých zamestnancov, ktorí k dátumu podania žiadosti o príspevok, nemajú dohodnuté ukončenie pracovného pomeru a nie sú vo výpovednej dobe. Ak takýchto zamestnancov máte, musíte žiadosť poslať bez nich. Môžete to urobiť 2 spôsobmi:

  • označiť si aktuálnych zamestnancov a export urobiť len za označených,
  • alebo si urobiť export za všetkých zamestnancov a až na stránke slovensko.sk si zoznam zamestnancov upraviť.

Zmena vo výške príspevkov – Opatrenie 1 a 3A

Zmenila sa výška príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Zmena vo výške príspevkov – Opatrenie 3B

Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb.

Podklady pre priznanie finančného príspevku k jednotlivým opatreniam sme zapracovali aj vo formáte tlačových zostáv. Slúžia len ako náhľad pre Vás, alebo Vám môžu poslúžiť ako podklad v prípade, že sa rozhodnete vyplniť žiadosť o priznanie finančného príspevku ručne priamo na portáli www.slovensko.sk .

Nájdete ich cez menu Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov. Žiadosti je potrebné odosielať prostredníctvom exportu.

Program OLYMP v tlačových zostavách Podklady pre priznanie finančného príspevku od 10/2020 nedopĺňa požadovanú výšku príspevku. Výšku príspevku zistíte, po nahratí XML súboru na portáli www.slovensko.sk alebo po ručnom vyplnení žiadosti.

Postup odoslania XML súboru:

  1. Kliknete na odkaz https://www.pomahameludom.sk/prva_pomoc_plus
  2. Na stránke sa presuniete ku konkrétnemu opatreniu a kliknete na Podať výkaz.

3. Po kliknutí budete presmerovaní na stránku www.slovensko.sk, kde si vyberiete príslušný Úrad práce (Zvolíte poskytovateľa služby) a potvrdíte cez tlačidlo Prejsť na službu.

4. V ďalších krokoch sa prihlásite prostredníctvom občianskeho preukazu.

5. Po úspešnom prihlásení môžete nahrať vytvorený XML súbor z programu OLYMP.

XML súbor priložíte kliknutím na ikonu s tromi bodkami […] v pravom hornom rohu v záhlaví s nadpisom Elektronický dokument. Po kliknutí na ikonu zvolíte z rozbaľovacieho zoznamu poslednú možnosť Nahrať vyplnený XML formulár. Následne sa zobrazí formulár, kde cez tlačidlo Prehľadávať vyberiete XML súbor uložený vo vašom počítači. Po výbere súboru kliknete na tlačidlo Nahrať. Údaje naplnia do elektronického formulára, kde ich môžete podľa potreby ďalej upravovať.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              11.12.2020

KROS
Copy link