Menu

Rekapitulácia uhradenej dane

V dokumente Rekapitulácia uhradenej dane nájdete celkový prehľad o pohybe dane podľa generovaných prevodných príkazov za jednotlivé mesiace. Slúži na kontrolu skutočne odvedenej dane. Zohľadňuje aj vysporiadanie čiastky z ročného zúčtovania dane, sumy vyplatenej na daňovom bonuse na dieťa a na zaplatených úrokoch.

Dokument nájdete cez Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Rekapitulácia uhradenej dane. V stĺpci uhradiť má byť v každom mesiaci nula, ak je tam kladné alebo záporné číslo, nesedí suma prevodného príkazu s odvodovou povinnosťou.

Stĺpce v dokumente:

zrazená – preddavky na daň z vygenerovaných výplat,

odv. povinnosť – preddavky na daň (zrazená) +/- výsledok z RZD a DB,

upravená – odv. povinnosť +/- prípadne preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov,

uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza ! (výkričník), znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na úhradu preddavkov na daň,

požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Vygenerujete prevodný príkaz vrátenie pred. dane. Od okamihu, ako je vygenerovaný tento prevodný príkaz, program už nebude rozpúšťať tento preplatok od odv. povinnosti v nasledujúcich mesiacoch. Na Prehľade o zraz. preddavkoch sa tento údaj nezobrazí. Ak daňový úrad vráti organizácii preplatok, tak je potrebné vstúpiť do vygenerovaného prevodného príkazu vrátenie pred. dane a doplniť dátum Uhradené. Až keď je vyplnený tento dátum, program zohľadní vrátený preplatok aj na Prehľade o zraz. preddavkoch,

Stĺpec uhradiť – je výsledná hodnota. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou hodnotou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 03.01.2023

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty