Menu

Rekreácia na prelome roka

Zamestnanci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, si môžu nárokovať na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa. Ako postupovať v prípade, ak sa rekreácia uskutočnila na prelome rokov 2020 a 2021?

Dátum začiatku rekreácie

Pri pridávaní zložky mzdy 970 príspevok na rekreáciu do výplaty zamestnanca nie je dôležitý iba mesiac, kedy dochádza k vyplácaniu príspevku, ale aj dátum, kedy rekreácia začala. Dátum začiatku rekreácie je dôležitý z dôvodu posúdenia podmienok na priznanie príspevku na rekreáciu.

Vyplnenie dátumu začiatku rekreácie na zložke mzdy 970 zabezpečí, že program bude sledovať splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku (úväzok, dĺžka trvania pracovného pomeru) k prvému dňu rekreácie.

V prípade, že do zložky mzdy nedoplníte začiatok rekreácie, program sleduje splnenie zákonných podmienok k prvému dňu v mesiaci, v ktorom je zložka pridaná.

Rekreácia zamestnanca na prelome rokov 2020 a 2021

Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie, ktorá trvala od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Počas roka 2020 si nevyčerpal celý príspevok na rekreáciu. Zostalo mu ešte 100 €. Svojho zamestnávateľa požiadal o príspevok na rekreáciu až po spracovaní decembrových výplat. V žiadosti o vyplatenie príspevku uviedol, že si chce príspevok čerpať z limitu pre rok 2020.

Zamestnávateľ pridá zložku mzdy 970 príspevok na rekreáciu zamestnanca až v januárovej mzde.  Vyplní hodnotu rekreácie z účtovných dokladov v poli Tarifa. Program následne vypočíta 55 % z uvedenej sumy. Keďže OLYMP sleduje výšku už vyplateného príspevku v kalendárnom roku, pri ďalšom čerpaní preplatí nevyčerpanú časť príspevku a doplní ju do poľa Čiastka.

Keďže zamestnanec požiadal o uplatnenie príspevku z limitu pre rok 2020, zamestnávateľ vyplní v poli Dátum reálny začiatok rekreácie.

Vyplnenie poľa Dátum zabezpečí, že pri rekreácií, ktorá prechádza z roku 2020 do roku 2021 program automaticky dopočíta príspevok na rekreáciu zamestnanca ešte z limitov za rok 2020 a sumu potiahne správne aj do riadku 07a na Potvrdení o zdaniteľnej mzde.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       08.02.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link