Rekreácia na prelome roka

Zamestnanci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, si môžu nárokovať na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa. Ako postupovať v prípade, ak sa rekreácia uskutočnila na prelome rokov 2020 a 2021?

Dátum začiatku rekreácie

Pri pridávaní zložky mzdy 970 príspevok na rekreáciu do výplaty zamestnanca nie je dôležitý iba mesiac, kedy dochádza k vyplácaniu príspevku, ale aj dátum, kedy rekreácia začala. Dátum začiatku rekreácie je dôležitý z dôvodu posúdenia podmienok na priznanie príspevku na rekreáciu.

Vyplnenie dátumu začiatku rekreácie na zložke mzdy 970 zabezpečí, že program bude sledovať splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku (úväzok, dĺžka trvania pracovného pomeru) k prvému dňu rekreácie.

V prípade, že do zložky mzdy nedoplníte začiatok rekreácie, program sleduje splnenie zákonných podmienok k prvému dňu v mesiaci, v ktorom je zložka pridaná.

Rekreácia zamestnanca na prelome rokov 2020 a 2021

Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie, ktorá trvala od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Počas roka 2020 si nevyčerpal celý príspevok na rekreáciu. Zostalo mu ešte 100 €. Svojho zamestnávateľa požiadal o príspevok na rekreáciu až po spracovaní decembrových výplat. V žiadosti o vyplatenie príspevku uviedol, že si chce príspevok čerpať z limitu pre rok 2020.

Zamestnávateľ pridá zložku mzdy 970 príspevok na rekreáciu zamestnanca až v januárovej mzde.  Vyplní hodnotu rekreácie z účtovných dokladov v poli Tarifa. Program následne vypočíta 55 % z uvedenej sumy. Keďže OLYMP sleduje výšku už vyplateného príspevku v kalendárnom roku, pri ďalšom čerpaní preplatí nevyčerpanú časť príspevku a doplní ju do poľa Čiastka.

Keďže zamestnanec požiadal o uplatnenie príspevku z limitu pre rok 2020, zamestnávateľ vyplní v poli Dátum reálny začiatok rekreácie.

Vyplnenie poľa Dátum zabezpečí, že pri rekreácií, ktorá prechádza z roku 2020 do roku 2021 program automaticky dopočíta príspevok na rekreáciu zamestnanca ešte z limitov za rok 2020 a sumu potiahne správne aj do riadku 07a na Potvrdení o zdaniteľnej mzde.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       08.02.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link