Menu

Rekreácia na prelome roka

Zamestnanci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, si môžu nárokovať na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa. Ako postupovať v prípade, ak sa rekreácia uskutočnila na prelome rokov 2020 a 2021?

Dátum začiatku rekreácie

Pri pridávaní zložky mzdy 970 príspevok na rekreáciu do výplaty zamestnanca nie je dôležitý iba mesiac, kedy dochádza k vyplácaniu príspevku, ale aj dátum, kedy rekreácia začala. Dátum začiatku rekreácie je dôležitý z dôvodu posúdenia podmienok na priznanie príspevku na rekreáciu.

Vyplnenie dátumu začiatku rekreácie na zložke mzdy 970 zabezpečí, že program bude sledovať splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku (úväzok, dĺžka trvania pracovného pomeru) k prvému dňu rekreácie.

V prípade, že do zložky mzdy nedoplníte začiatok rekreácie, program sleduje splnenie zákonných podmienok k prvému dňu v mesiaci, v ktorom je zložka pridaná.

Rekreácia zamestnanca na prelome rokov 2020 a 2021

Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie, ktorá trvala od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Počas roka 2020 si nevyčerpal celý príspevok na rekreáciu. Zostalo mu ešte 100 €. Svojho zamestnávateľa požiadal o príspevok na rekreáciu až po spracovaní decembrových výplat. V žiadosti o vyplatenie príspevku uviedol, že si chce príspevok čerpať z limitu pre rok 2020.

Zamestnávateľ pridá zložku mzdy 970 príspevok na rekreáciu zamestnanca až v januárovej mzde.  Vyplní hodnotu rekreácie z účtovných dokladov v poli Tarifa. Program následne vypočíta 55 % z uvedenej sumy. Keďže OLYMP sleduje výšku už vyplateného príspevku v kalendárnom roku, pri ďalšom čerpaní preplatí nevyčerpanú časť príspevku a doplní ju do poľa Čiastka.

Keďže zamestnanec požiadal o uplatnenie príspevku z limitu pre rok 2020, zamestnávateľ vyplní v poli Dátum reálny začiatok rekreácie.

Vyplnenie poľa Dátum zabezpečí, že pri rekreácií, ktorá prechádza z roku 2020 do roku 2021 program automaticky dopočíta príspevok na rekreáciu zamestnanca ešte z limitov za rok 2020 a sumu potiahne správne aj do riadku 07a na Potvrdení o zdaniteľnej mzde.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       08.02.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty