Rekreačné príspevky

Chystá sa zamestnanec tento rok dovolenkovať na Slovensku? Niektorí zamestnanci si môžu uplatniť  príspevok na rekreáciu. Príspevok si môže uplatniť len zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov na hlavný pracovný pomer k 31. 12. 2020. Zamestnanec musí splniť nasledujúce podmienky:

  • jeho pracovný pomer trvá nepretržite 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie,
  • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Pridávanie príspevku do mzdy

Po vygenerovaní mzdy zamestnancov stačí pridať zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. Do poľa dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie zamestnanca. Do tarify je potrebné uviesť celú sumu faktúry, ktorú Vám zamestnanec z rekreácie priniesol. Program do čiastky automaticky prepočíta sumu príspevku na rekreáciu, 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 €. Suma príspevku sa kráti podľa úväzku zamestnanca.

Ak do zložky mzdy nedoplníte dátum začiatku rekreácie, program sleduje splnenie podmienky trvania pracovného pomeru k prvému dňu v mesiaci, v ktorom je zložka pridaná.

Ak ste zamestnancom vyplácali príspevok na rekreáciu prostredníctvom poukazu, je potrebné označiť voľbu Vyplatené poukazom. Vtedy zamestnanec nedostane čiastku vyplatenú finančne, pretože ju dostal formou poukazu, ale informácia sa prenesie napr. na Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Zostatok príspevku

Ak máte zamestnancov, ktorí si príspevok na rekreáciu čerpali aj v predošlých mesiacoch, avšak nedosiahli maximálnu výšku príspevku, zostatok príspevku zistíte pomocou Rekapitulácie zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách, kde si zvolíte obdobie od januára 2021 do aktuálneho mesiaca, zvolíte Pokračuj – Výber položiek: Zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                       31.05.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link