Menu

Rekreačné príspevky

Chystá sa zamestnanec tento rok dovolenkovať na Slovensku? Niektorí zamestnanci si môžu uplatniť  príspevok na rekreáciu. Príspevok si môže uplatniť len zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov na hlavný pracovný pomer k 31. 12. 2020. Zamestnanec musí splniť nasledujúce podmienky:

  • jeho pracovný pomer trvá nepretržite 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie,
  • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Pridávanie príspevku do mzdy

Po vygenerovaní mzdy zamestnancov stačí pridať zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. Do poľa dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie zamestnanca. Do tarify je potrebné uviesť celú sumu faktúry, ktorú Vám zamestnanec z rekreácie priniesol. Program do čiastky automaticky prepočíta sumu príspevku na rekreáciu, 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 €. Suma príspevku sa kráti podľa úväzku zamestnanca.

Ak do zložky mzdy nedoplníte dátum začiatku rekreácie, program sleduje splnenie podmienky trvania pracovného pomeru k prvému dňu v mesiaci, v ktorom je zložka pridaná.

Ak ste zamestnancom vyplácali príspevok na rekreáciu prostredníctvom poukazu, je potrebné označiť voľbu Vyplatené poukazom. Vtedy zamestnanec nedostane čiastku vyplatenú finančne, pretože ju dostal formou poukazu, ale informácia sa prenesie napr. na Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Zostatok príspevku

Ak máte zamestnancov, ktorí si príspevok na rekreáciu čerpali aj v predošlých mesiacoch, avšak nedosiahli maximálnu výšku príspevku, zostatok príspevku zistíte pomocou Rekapitulácie zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách, kde si zvolíte obdobie od januára 2021 do aktuálneho mesiaca, zvolíte Pokračuj – Výber položiek: Zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                       31.05.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link