Rekreačné príspevky

Tohtoročné leto nás núti dovolenkovať na Slovensku, a tak sú rekreačné poukazy naplno využívané zamestnancami. Pripravili sme si pre Vás jednoduchý návod na pridávanie rekreačného príspevku do mzdy zamestnancov a taktiež jednoduchú pomôcku na získanie prehľadu o zostatkoch príspevku na rekreáciu.

Príspevok na rekreáciu

Od januára 2019 je v platnosti novela Zákonníka práce – § 152a – Rekreácia zamestnancov, na základe ktorej, môžu zamestnanci spĺňajúci podmienky získať od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec má nárok na príspevok po splnení nasledujúcich podmienok:

  • u zamestnávateľa pracuje na hlavný pracovný pomer viac ako 49 zamestnancov,
  • pracovný pomer zamestnanca trvá nepretržite 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie,
  • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Pridávanie príspevku do mzdy

Po vygenerovaní mzdy zamestnancov stačí pridať zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. Do poľa dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie zamestnanca. Do tarify je potrebné uviesť celú sumu faktúry, ktorú Vám zamestnanec z rekreácie priniesol. Program do čiastky automaticky prepočíta sumu príspevku na rekreáciu, maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275€, pričom suma príspevku sa kráti podľa úväzku zamestnanca.

Ak ste zamestnancom rekreáciu vyplácali prostredníctvom poukazu, je potrebné označiť voľbu Vyplatené poukazom. Vtedy zamestnanec nedostane čiastku vyplatenú finančne, pretože ju dostal formou poukazu, ale informácia sa prenesie napr. na Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Zostatok príspevku

Ak máte zamestnancov, ktorí si príspevok na rekreáciu čerpali aj v predošlých mesiacoch, avšak nedosiahli maximálnu výšku príspevku, zostatok príspevku zistíte pomocou Rekapitulácie zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách, kde si zvolíte obdobie od januára 2020 do aktuálneho mesiaca, zvolíme Pokračuj – Výber položiek: Zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          26.08.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link