Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2019

Ak po skončení účtovného obdobia zamestnávateľ eviduje u zamestnancov nevyčerpané dovolenky, má povinnosť vytvárať finančnú rezervu na ich čerpanie v nasledujúcom roku.

Kedy tlačiť Rezervu na nevyčerpanú dovolenku?

Kompletne spracujete mzdy za december 2019 a pridáte mesiac január 2020. Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (Tlač – Tlač – Dovolenky – Rezerva na nevyčerpanú dovolenku ) vytlačíte až vo verzii 20.00 (prípadne vyššej), aby program zohľadnil platnú legislatívu pre tvorbu rezervy na rok 2020.

 

Na Tlačovom formulári zvoľte Obdobie mesiac január 2020.

 

Pred tlačou Rezervy na nevyčerpanú dovolenku odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2020 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky.

Pre zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka a iné), program uvedie na Rezervu na nevyčerpanú dovolenku naposledy použitý hodinový priemerný zárobok vo výplate. Takýmto zamestnancom už nemusíte generovať januárovú výplatu a zadávať pravdepodobný priemerný zárobok.

Ak zamestnancovi vychádza priemer nižší, ako minimálny mzdový nárok, tak program automaticky na rezervu uvedie priemer vo výške minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2020.

Ak máte vo firme účtovný rok iný ako bežný kalendárny rok, Rezervu na nevyčerpanú dovolenku tlačíte až v prvom mesiaci hospodárskeho roku. Hospodárky rok si môžete nastaviť cez Organizácia – Podnik, kde označíte voľbu Účtovný rok firmy je hospodársky rok. Následne vyberiete, od akého mesiaca sa začína hospodársky rok vo Vašej firme.

Na dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku program uvedie iba tých zamestnancov, ktorým zostala nevyčerpaná dovolenka z predchádzajúceho roka.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.1.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link