Menu

Rozdelenie prevodného príkazu

V tejto infospráve si ukážeme, ako môžete v evidencii Prevodné príkazy rozčleniť poistné za zamestnanca a zamestnávateľa.

Rozčlenenie poistného za zamestnávateľa a zamestnanca

Od verzie programu OLYMP 20.35 je možné pri generovaní prevodných príkazov (Domov – Prevodné príkazy) označiť voľbu Rozčleniť poistné.

Po zapnutí tejto voľby sa v prevodnom príkaze rozdelí suma poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a DDS na odvod za zamestnanca a za zamestnávateľa. Ak poistné za zamestnávateľa budete uhrádzať neskôr, položky poistného za organizáciu z pôvodného prevodného príkazu jednoducho vymažete.

Pre rýchlejšie vymazanie jednotlivých položiek môžete použiť hromadné označenie a vymazanie. Cez voľbu Označ hromadne označíte jednotlivé prevody podľa dôvodu príkazcu. Následne všetky označené prevody naraz vymažete cez voľbu Vymaž – označené záznamy.

Dogenerovanie ďalšieho prevodného príkazu – poistné za zamestnávateľa

Chcete zvlášť vygenerovať prevodný príkaz, ktorý bude obsahovať len poistné za zamestnávateľa (ktoré bolo v predchádzajúcom kroku vymazané)?

Opäť zvolíte generovať prevodný príkaz za daný mesiac, pričom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby.

Program Vám vygeneruje nový prevodný príkaz za rovnaké obdobie, ktorý bude obsahovať len položky poistného za zamestnávateľa.

Takýmto spôsobom si môžete kedykoľvek dogenerovať len tie prevody, ktoré boli z pôvodného prevodného príkazu vymazané.

Dogenerovanie prevodných príkazov cez voľbu Zohľadniť finančné pohyby použijete aj v prípade, že ste po vygenerovaní prevodných príkazov za konkrétny mesiac ešte robili úpravy vo vypočítaných mzdách. Program OLYMP Vám v tomto prípade dogeneruje len vzniknuté rozdiely súm.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.05.2020

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty