Menu

Rozdelenie prevodného príkazu

V tejto infospráve si ukážeme, ako môžete v evidencii Prevodné príkazy rozčleniť poistné za zamestnanca a zamestnávateľa.

Rozčlenenie poistného za zamestnávateľa a zamestnanca

Od verzie programu OLYMP 20.35 je možné pri generovaní prevodných príkazov (Domov – Prevodné príkazy) označiť voľbu Rozčleniť poistné.

Po zapnutí tejto voľby sa v prevodnom príkaze rozdelí suma poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a DDS na odvod za zamestnanca a za zamestnávateľa. Ak poistné za zamestnávateľa budete uhrádzať neskôr, položky poistného za organizáciu z pôvodného prevodného príkazu jednoducho vymažete.

Pre rýchlejšie vymazanie jednotlivých položiek môžete použiť hromadné označenie a vymazanie. Cez voľbu Označ hromadne označíte jednotlivé prevody podľa dôvodu príkazcu. Následne všetky označené prevody naraz vymažete cez voľbu Vymaž – označené záznamy.

Dogenerovanie ďalšieho prevodného príkazu – poistné za zamestnávateľa

Chcete zvlášť vygenerovať prevodný príkaz, ktorý bude obsahovať len poistné za zamestnávateľa (ktoré bolo v predchádzajúcom kroku vymazané)?

Opäť zvolíte generovať prevodný príkaz za daný mesiac, pričom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby.

Program Vám vygeneruje nový prevodný príkaz za rovnaké obdobie, ktorý bude obsahovať len položky poistného za zamestnávateľa.

Takýmto spôsobom si môžete kedykoľvek dogenerovať len tie prevody, ktoré boli z pôvodného prevodného príkazu vymazané.

Dogenerovanie prevodných príkazov cez voľbu Zohľadniť finančné pohyby použijete aj v prípade, že ste po vygenerovaní prevodných príkazov za konkrétny mesiac ešte robili úpravy vo vypočítaných mzdách. Program OLYMP Vám v tomto prípade dogeneruje len vzniknuté rozdiely súm.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.05.2020

KROS
Copy link