Menu

Rozdelenie prevodného príkazu

V tejto infospráve si ukážeme, ako môžete v evidencii Prevodné príkazy rozčleniť poistné za zamestnanca a zamestnávateľa.

Rozčlenenie poistného za zamestnávateľa a zamestnanca

Od verzie programu OLYMP 20.35 je možné pri generovaní prevodných príkazov (Domov – Prevodné príkazy) označiť voľbu Rozčleniť poistné.

Po zapnutí tejto voľby sa v prevodnom príkaze rozdelí suma poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a DDS na odvod za zamestnanca a za zamestnávateľa. Ak poistné za zamestnávateľa budete uhrádzať neskôr, položky poistného za organizáciu z pôvodného prevodného príkazu jednoducho vymažete.

Pre rýchlejšie vymazanie jednotlivých položiek môžete použiť hromadné označenie a vymazanie. Cez voľbu Označ hromadne označíte jednotlivé prevody podľa dôvodu príkazcu. Následne všetky označené prevody naraz vymažete cez voľbu Vymaž – označené záznamy.

Dogenerovanie ďalšieho prevodného príkazu – poistné za zamestnávateľa

Chcete zvlášť vygenerovať prevodný príkaz, ktorý bude obsahovať len poistné za zamestnávateľa (ktoré bolo v predchádzajúcom kroku vymazané)?

Opäť zvolíte generovať prevodný príkaz za daný mesiac, pričom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby.

Program Vám vygeneruje nový prevodný príkaz za rovnaké obdobie, ktorý bude obsahovať len položky poistného za zamestnávateľa.

Takýmto spôsobom si môžete kedykoľvek dogenerovať len tie prevody, ktoré boli z pôvodného prevodného príkazu vymazané.

Dogenerovanie prevodných príkazov cez voľbu Zohľadniť finančné pohyby použijete aj v prípade, že ste po vygenerovaní prevodných príkazov za konkrétny mesiac ešte robili úpravy vo vypočítaných mzdách. Program OLYMP Vám v tomto prípade dogeneruje len vzniknuté rozdiely súm.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.05.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link