Menu

RZD – dôchodcovia

Zamestnávali ste počas roka 2020 dôchodcov, ktorí Vás požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej RZD)?

Spracovali sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame na Hot-line pri týchto zamestnancoch.

1.   Kedy má nárok na NČZD na daňovníka starobný dôchodca?

Ak zamestnanec k 1. 1. nebol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku, resp. mu nebol priznaný počas roka spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.), má za rok 2020 nárok na celoročnú NČZD. Mohol si ju uplatňovať aj mesačne. V takom prípade sa v RZD pri výpočte NČZD na výšku dosiahnutého dôchodku neprihliada.

2.   Musí zamestnankyňa, poberateľka starobného dôchodku, ktorá dosiahla za rok 2020 príjem z dohody vo výške 1 500 € požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD?

Vysporiadať si daňové povinnosti (t. j. podať daňové priznanie alebo požiadať o vykonanie RZD) musí každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. Ak zamestnankyňa dosiahla zdaniteľný príjem z dohody vo výške 1 500 €, nie je povinná požiadať o vykonanie RZD ani podať si daňové priznanie.

3.   Ak daňovník poberá dôchodok celý rok, ako sa dokladuje výška dôchodku a kde sa zadáva pri výpočte RZD v OLYMPE?

Žiadosti o vykonanie RZD daňovník, ktorý je poberateľom vymedzeného okruhu dôchodkov, uvedie úhrnnú výšku dôchodku. V prípade, ak bol zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom vymedzeného okruhu dôchodku a jeho výška nepresiahla v zdaňovacom období hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže v žiadosti o vykonanie RZD označiť, že si uplatňuje NČZD na daňovníka. Taktiež vyplní aj úhrnnú výšku vyplateného dôchodku.

Ako doklad predkladá zamestnávateľovi posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Zamestnávateľ zadá výšku dôchodku priamo vo vygenerovanom Ročnom zúčtovaní dane zamestnanca v časti 4 a) úhrnná suma dôchodkov.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link