Menu

RZD – dôchodcovia

Zamestnávali ste počas roka 2020 dôchodcov, ktorí Vás požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej RZD)?

Spracovali sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame na Hot-line pri týchto zamestnancoch.

1.   Kedy má nárok na NČZD na daňovníka starobný dôchodca?

Ak zamestnanec k 1. 1. nebol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku, resp. mu nebol priznaný počas roka spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.), má za rok 2020 nárok na celoročnú NČZD. Mohol si ju uplatňovať aj mesačne. V takom prípade sa v RZD pri výpočte NČZD na výšku dosiahnutého dôchodku neprihliada.

2.   Musí zamestnankyňa, poberateľka starobného dôchodku, ktorá dosiahla za rok 2020 príjem z dohody vo výške 1 500 € požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD?

Vysporiadať si daňové povinnosti (t. j. podať daňové priznanie alebo požiadať o vykonanie RZD) musí každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. Ak zamestnankyňa dosiahla zdaniteľný príjem z dohody vo výške 1 500 €, nie je povinná požiadať o vykonanie RZD ani podať si daňové priznanie.

3.   Ak daňovník poberá dôchodok celý rok, ako sa dokladuje výška dôchodku a kde sa zadáva pri výpočte RZD v OLYMPE?

Žiadosti o vykonanie RZD daňovník, ktorý je poberateľom vymedzeného okruhu dôchodkov, uvedie úhrnnú výšku dôchodku. V prípade, ak bol zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom vymedzeného okruhu dôchodku a jeho výška nepresiahla v zdaňovacom období hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže v žiadosti o vykonanie RZD označiť, že si uplatňuje NČZD na daňovníka. Taktiež vyplní aj úhrnnú výšku vyplateného dôchodku.

Ako doklad predkladá zamestnávateľovi posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Zamestnávateľ zadá výšku dôchodku priamo vo vygenerovanom Ročnom zúčtovaní dane zamestnanca v časti 4 a) úhrnná suma dôchodkov.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link