Menu

RZD – dohodári

Zamestnávali ste počas roka 2020 dohodárov a požiadali vás o vykonanie ročného zúčtovania dane?  S akými otázkami sa u nich môžete stretnúť v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania?

1/ Má dohodár s úhrnom zdaniteľných príjmov 2 148,35 € za rok 2020 povinnosť vysporiadať si svoju daňovú povinnosť?

Len fyzická osoba, ktorá v roku 2020 poberala zdaniteľný príjem vyšší ako ½ nezdaniteľnej časti základu dane, teda mala príjem vyšší ako 2 207,10 €, má povinnosť vysporiadať daň z príjmov zo závislej činnosti a to požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo si podá daňové priznanie.

Dohodár s príjmom nižším alebo rovným ako 2 207,10 €, nemá povinnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ani povinnosť podať daňové priznanie. Vysporiadanie dane sa mu oplatí vykonať, ak počas roka platil preddaky, keďže sa mu zrazené preddavky v ročnom zúčtovaní vrátia.

Vrátenie zrazených preddavkov u dohodára dôchodcu, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo porovnateľného dôchodku zo zdrojov v zahraničí alebo vyrovnávacieho príplatku so zdaniteľným príjmom nižším ako 2 207,10 €, je možné len prostredníctvom podania daňové priznanie.

2/ Zamestnanec mal počas roku 2020 okrem príjmu z pracovného pomeru aj príjem z dohody. Musí k žiadosti o ročné zúčtovanie dokladovať aj príjem z tejto dohody?

Zamestnanec je povinný k Žiadosti o ročné zúčtovanie dane priložiť Potvrdenia o zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov, od ktorých počas roka 2020 poberal príjmy, a to aj v prípade, že by šlo o príjmy oslobodené od dane, napr. príspevok na rekreáciu.

3/ Dohodár je poberateľom invalidného dôchodku. Má k Žiadosti o ročné zúčtovanie dane dokladovať aj výšku vyplateného dôchodku zo SP?

V ročnom zúčtovaní dane sa u zamestnanca neprihliada na vyplatený invalidný dôchodok. Na dôchodok sa prihliada len u fyzických osôb, ktoré mali priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zdrojov v zahraničí alebo vyrovnávací príplatok najneskôr k 1. 1. 2020, ak si v žiadosti požiadali o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

4/ Dohodár bol časť roka  študentom denného štúdia. Môže si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť v plnej výške?

Aj keď študent poberal príjmy zo závislej činnosti len časť roka 2020, v ročnom zúčtovaní si môže uplatniť  nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 4 414,20 €.

5/ Dohodár u nás pracoval v januári 2020. Potom uzatvoril ďalšie dohody s inými zamestnávateľmi. Môže nás požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?

Pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2020, môže fyzická osoba požiadať o vykonanie ročného zúčtovania,  ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého poberala zdaniteľné príjmy.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link