Menu

RZD – dohodári

Zamestnávali ste počas roka 2020 dohodárov a požiadali vás o vykonanie ročného zúčtovania dane?  S akými otázkami sa u nich môžete stretnúť v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania?

1/ Má dohodár s úhrnom zdaniteľných príjmov 2 148,35 € za rok 2020 povinnosť vysporiadať si svoju daňovú povinnosť?

Len fyzická osoba, ktorá v roku 2020 poberala zdaniteľný príjem vyšší ako ½ nezdaniteľnej časti základu dane, teda mala príjem vyšší ako 2 207,10 €, má povinnosť vysporiadať daň z príjmov zo závislej činnosti a to požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo si podá daňové priznanie.

Dohodár s príjmom nižším alebo rovným ako 2 207,10 €, nemá povinnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ani povinnosť podať daňové priznanie. Vysporiadanie dane sa mu oplatí vykonať, ak počas roka platil preddaky, keďže sa mu zrazené preddavky v ročnom zúčtovaní vrátia.

Vrátenie zrazených preddavkov u dohodára dôchodcu, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo porovnateľného dôchodku zo zdrojov v zahraničí alebo vyrovnávacieho príplatku so zdaniteľným príjmom nižším ako 2 207,10 €, je možné len prostredníctvom podania daňové priznanie.

2/ Zamestnanec mal počas roku 2020 okrem príjmu z pracovného pomeru aj príjem z dohody. Musí k žiadosti o ročné zúčtovanie dokladovať aj príjem z tejto dohody?

Zamestnanec je povinný k Žiadosti o ročné zúčtovanie dane priložiť Potvrdenia o zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov, od ktorých počas roka 2020 poberal príjmy, a to aj v prípade, že by šlo o príjmy oslobodené od dane, napr. príspevok na rekreáciu.

3/ Dohodár je poberateľom invalidného dôchodku. Má k Žiadosti o ročné zúčtovanie dane dokladovať aj výšku vyplateného dôchodku zo SP?

V ročnom zúčtovaní dane sa u zamestnanca neprihliada na vyplatený invalidný dôchodok. Na dôchodok sa prihliada len u fyzických osôb, ktoré mali priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zdrojov v zahraničí alebo vyrovnávací príplatok najneskôr k 1. 1. 2020, ak si v žiadosti požiadali o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

4/ Dohodár bol časť roka  študentom denného štúdia. Môže si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť v plnej výške?

Aj keď študent poberal príjmy zo závislej činnosti len časť roka 2020, v ročnom zúčtovaní si môže uplatniť  nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 4 414,20 €.

5/ Dohodár u nás pracoval v januári 2020. Potom uzatvoril ďalšie dohody s inými zamestnávateľmi. Môže nás požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?

Pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2020, môže fyzická osoba požiadať o vykonanie ročného zúčtovania,  ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého poberala zdaniteľné príjmy.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link