Menu

RZD – NČZD

S akými otázkami sa môžete stretnúť v súvislosti s uplatnením nezdaniteľných častí ?

1/ Ak poberal zamestnanec 10 mesiacov podporu v nezamestnanosti a dva mesiace pracoval u nás, môžeme mu uplatniť NČZD na daňovníka za celý rok?

Nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka má každý zamestnanec, ktorý dosiahol základ dane z príjmov zo závislej činnosti bez ohľadu na počet odpracovaných mesiacov.

2/ Ak nebola u zamestnanca v niektorom mesiaci uplatnená NČZD na daňovníka (napr. z dôvodu, že zamestnanec poberal pandemickú OČR), ako to môžem opraviť v RZD? 

OLYMP automaticky v RZD v riadku 4a uplatní ročnú NČZD, pričom zohľadní dosiahnutý základ dane zamestnanca za zdaňovacie obdobie.

Ak si zamestnanec počas roka vôbec neuplatňoval NČZD na daňovníka mesačne, je potrebné NČZD v riadku 04a označiť.

 

3/ Aké doklady je zamestnanec povinný k Žiadosti o RZD predložiť, ak si chce uplatniť NČZD na manželku?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť sobášny list a potvrdenie o tom, že manželka splnila niektorú z ďalších podmienok (napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie z UPSVaR že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, posudok o ZŤP, alebo rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

4/ Mám ako mzdárka povinnosť žiadať od zamestnanca potvrdenie od jeho manželky o poberaní materského, rodičovského príspevku, podpory v nezamestnanosti, vrátane potvrdenia o trvaní týchto skutočností?

Výšku vlastného príjmu manželky nie je potrebné dokladovať, tzv. mzdárka nemá povinnosť žiadať od zamestnanca potvrdenie o príjme manželky. Rovnako aj zamestnanec nie je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady preukazujúce výšku vlastných príjmov manželky. Informáciu o vlastnom príjme manželky zamestnanec vypĺňa do žiadosti o RZD len na základe čestného prehlásenia.

5/ Môže si zamestnankyňa uplatniť NČZD na manžela, ak jej manžel pracoval len do 14. februára 2020 a od 15. februára 2020 bol evidovaný na UPSVaR-e ako uchádzač o zamestnanie?  

Manžel žije so zamestnankyňou v domácnosti a súčasne splnil ďalšiu podmienku, a to od 15. februára 2020 bol evidovaný na UPSVaR-e ako uchádzač o zamestnanie. Zamestnankyňa si môže uplatniť NČZD na manžela za mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky, t. j. za 10 mesiacov (marec 2020  – december 2020).

6/ Zamestnanec má podpísanú zmluvu s DDS po roku 2013, pričom mesačne boli príspevky zrážané a odvádzané priamo z výplaty. OLYMP automaticky uplatní tieto príspevky ako NČZD v RZD?

OLYMP automaticky uplatní NČZD na zaplatené príspevky na DDS  (v RZD riadok 04c), pokiaľ má zamestnanec v Personalistike na karte Zrážky v zrážke doplnkové dôch. sporenie označenú voľbu uplatniť ako NČZD.

 

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link