Menu

RZD – NČZD

S akými otázkami sa môžete stretnúť v súvislosti s uplatnením nezdaniteľných častí ?

1/ Ak poberal zamestnanec 10 mesiacov podporu v nezamestnanosti a dva mesiace pracoval u nás, môžeme mu uplatniť NČZD na daňovníka za celý rok?

Nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka má každý zamestnanec, ktorý dosiahol základ dane z príjmov zo závislej činnosti bez ohľadu na počet odpracovaných mesiacov.

2/ Ak nebola u zamestnanca v niektorom mesiaci uplatnená NČZD na daňovníka (napr. z dôvodu, že zamestnanec poberal pandemickú OČR), ako to môžem opraviť v RZD? 

OLYMP automaticky v RZD v riadku 4a uplatní ročnú NČZD, pričom zohľadní dosiahnutý základ dane zamestnanca za zdaňovacie obdobie.

Ak si zamestnanec počas roka vôbec neuplatňoval NČZD na daňovníka mesačne, je potrebné NČZD v riadku 04a označiť.

 

3/ Aké doklady je zamestnanec povinný k Žiadosti o RZD predložiť, ak si chce uplatniť NČZD na manželku?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť sobášny list a potvrdenie o tom, že manželka splnila niektorú z ďalších podmienok (napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie z UPSVaR že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, posudok o ZŤP, alebo rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

4/ Mám ako mzdárka povinnosť žiadať od zamestnanca potvrdenie od jeho manželky o poberaní materského, rodičovského príspevku, podpory v nezamestnanosti, vrátane potvrdenia o trvaní týchto skutočností?

Výšku vlastného príjmu manželky nie je potrebné dokladovať, tzv. mzdárka nemá povinnosť žiadať od zamestnanca potvrdenie o príjme manželky. Rovnako aj zamestnanec nie je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady preukazujúce výšku vlastných príjmov manželky. Informáciu o vlastnom príjme manželky zamestnanec vypĺňa do žiadosti o RZD len na základe čestného prehlásenia.

5/ Môže si zamestnankyňa uplatniť NČZD na manžela, ak jej manžel pracoval len do 14. februára 2020 a od 15. februára 2020 bol evidovaný na UPSVaR-e ako uchádzač o zamestnanie?  

Manžel žije so zamestnankyňou v domácnosti a súčasne splnil ďalšiu podmienku, a to od 15. februára 2020 bol evidovaný na UPSVaR-e ako uchádzač o zamestnanie. Zamestnankyňa si môže uplatniť NČZD na manžela za mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky, t. j. za 10 mesiacov (marec 2020  – december 2020).

6/ Zamestnanec má podpísanú zmluvu s DDS po roku 2013, pričom mesačne boli príspevky zrážané a odvádzané priamo z výplaty. OLYMP automaticky uplatní tieto príspevky ako NČZD v RZD?

OLYMP automaticky uplatní NČZD na zaplatené príspevky na DDS  (v RZD riadok 04c), pokiaľ má zamestnanec v Personalistike na karte Zrážky v zrážke doplnkové dôch. sporenie označenú voľbu uplatniť ako NČZD.

 

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link