Menu

RZD v OLYMPE

V OLYMPE vykonáte Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňového bonusu cez menu Domov –  Zúčtovanie preddavkov.

Obdobie vykonania RZD zvolíte rok 2021.

V evidencii Zúčtovanie preddavkov si zamestnancov podľa potreby môžete filtrovať a označovať.

Ak mal zamestnanec počas roka 2021 viacero pracovných vzťahov, ktoré sú zadané pod rôznymi osobnými číslami, mal by sa v RZD zobraziť iba raz. Zabezpečí to prepojenie súbežným pracovným pomerom. Ak sa zobrazí viackrát, nebol takto evidovaný a súbeh je potrebné označiť dodatočne v Personalistike na karte Pracovné pomery.    

RZD vytvoríte stlačením tlačidla Generuj. Zvolíte zúčtovanie aktuálneho zamestnanca, zobrazených alebo označených zamestnancov. V stĺpci Daň sa po vygenerovaní zobrazí zelený príznak. Vstúpite tlačidlom Oprav a upravíte podľa údajov zo Žiadosti o vykonanie RZD na záložke Zúčtovanie dane. Údaje sa vyplnia z vygenerovaných výplat.

Povinnosťou zamestnanca doručiť zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2021 so všetkými dokladmi je do 15.2.2022.

Ak mal zamestnanec počas roka 2021 príjem aj od iných zamestnávateľov, údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde doplníte na záložku Podklady pre zúčtovanie dane.

Podrobnejšie informácie o RZD, daňové tlačivá, termíny, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa nájdete v e-booku Ročné zúčtovanie dane za rok 2021.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               15.02.2022

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty