Menu

RZZP – III. časť – vysporiadanie so zamestnancom, ktorý už u vás nepracuje

Preplatok/nedoplatok za zamestnanca, ktorý už nie je v pracovnom pomere, by mala vysporiadať príslušná zdravotná poisťovňa. Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za bývalého zamestnanca, sa môže vysporiadať dvoma spôsobmi nasledovne:

  1. vygenerujete výplatu zamestnancovi aj napriek tomu, že už skončil pracovný pomer a do výplaty pridáte výsledok zúčtovania zdravotného poistenia na záložke Zrážky.

Ak by bol celkovým výsledkom RZZP nedoplatok, tento postup zabezpečí, že sa automaticky pridá RZZP aj do prevodného príkazu a tiež sa zohľadní v Rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo.

 2. výsledok RZZP nezadáte do OLYMPU, ale preplatok/nedoplatok zaevidujete už len vo svojom účtovníctve.

V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne, pretože program nemá informáciu o všetkých nedoplatkoch.

V prípade, že zamestnanca, ktorý už nie je u vás v pracovnom pomere, nevidíte v zozname zamestnancov vo výpočte miezd, stačí na paneli nástrojov v evidencii Výpočet miezd zvoliť Položky všetky a následne vygenerovať zamestnancovi výplatu.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.09.2020

KROS
Copy link