Menu

RZZP – import údajov

Výsledky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) si do vypočítaných miezd môžete pridať aj importom údajov z Excelu cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Pre import je potrebné pripraviť si tabuľku v programe MS Excel, ktorej vzor nájdete tu.

Názvy stĺpcov a rozloženie údajov musia zodpovedať predpísanej štruktúre. Prvý stĺpec “&##” je povinný, musí byť ako prvý.

Stĺpce “RČ”, “ZP”, “Výsledok za zamestnanca” a “Výsledok za zamestnávateľa” sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne. Ostatné stĺpce (Por. číslo, Meno, Spolu) sú nepovinné. Môžete si doplniť aj ďalšie stĺpce podľa potreby.

Povinné stĺpce:

  • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky “&##” (musí byť v poradí prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • stĺpec „RČ“ – rodné číslo zamestnancov, uvádza sa bez lomky, (pri zamestnancoch bez RČ uveďte identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou),
  • stĺpec „ZP“ – je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
  • stĺpec „Výsledok za zamestnanca“ – vyplňte podľa podkladov ZP.

Záporná hodnota (preplatok) sa naimportuje do zložky mzdy Z20 – zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou.

Kladná hodnota (nedoplatok) sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,

  • stĺpec „Výsledok za zamestnávateľa“ – vyplňte podľa podkladov ZP.

Výsledok za zamestnávateľa – kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom (preplatok záporným znamienkom, nedoplatok kladným znamienkom),

  • v ostatných stĺpcoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Vzor importu RZZP:

Povinné údaje sú vyznačené farebne.

Vysvetlivky: Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia pani Jesenskej Márie je za zamestnanca nedoplatok (kladné číslo) a za zamestnávateľ nedoplatok (kladné číslo). Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia pani Invalidnej Zuzany je za zamestnanca preplatok (záporné číslo) a za zamestnávateľ preplatok (záporné číslo).

Vytvorený súbor naimportujete do vygenerovaných výplat prostredníctvom menu Mzdové funkcie – Import RZZP. Cez ikonu vpravo zvoľte umiestnenie, kde je uložený vami vytvorený súbor pre import. Po stlačení tlačidla Náhľad súboru sa otvorí zvolený importný súbor. Ak ešte nie je zadaná cesta, kde ke uložený importný súbor, zobrazí sa šablóna pre import, ktorá slúži ako pomôcka na vytvorenie importného súboru.

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s mesačnými odvodmi do zdravotnej poisťovne. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne. 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 20.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty