Menu

RZZP – vysporiadanie výsledkov v Olympe

Spracovali už zdravotné poisťovne Vašim zamestnancom ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) za rok 2021? Ako  vysporiadate preplatky alebo nedoplatky z RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa v mzdách?

Pridanie zložky mzdy Z20 – zúčtovanie zdravotného poistenia

Zložku mzdy Z20zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade:

  • preplatku za zamestnanca.

Pridáte ju priamo do vygenerovanej mzdy na záložke Zložky mzdy cez Pridaj. Do poľa Čiastka uvediete výšku preplatku kladnou sumou.

Pridanie zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia

Zrážku zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade:

  • nedoplatku zamestnanca,
  • nedoplatku organizácie,
  • preplatku organizácie.

Zrážku pridáte vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky cez Pridaj. Vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia, z číselníka prenesiete zdravotnú poisťovňu, ktorá Vám zaslala výsledky RZZP a doplníte Čiastku.

Záporné číslo zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu.

Kladné číslo zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

Preplatok/nedoplatok z RZZP v sume do 4,99 € (vrátane) sa považuje za vysporiadaný. Zdravotné poisťovne takýto preplatok nevracajú a ani zamestnávateľ nemá povinnosť  takýto nedoplatok zraziť a odviesť zdravotnej poisťovni.

Zamestnávateľ môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky proti výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania. Zamestnávateľ je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok z ročného zúčtovania v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 20.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty