Menu

Šablóny pracovných pomerov

V OLYMPE máte možnosť zjednodušeného evidovania pracovných pomerov pomocou funkcie Šablóny pracovných pomerov. Táto funkcia umožňuje vytvárať typizované pracovné zmluvy napr. pre konkrétne pracovné pozície alebo skupiny zamestnancov, ktorí majú rovnaké pracovné podmienky. Šablóny pracovných pomerov šetria Váš čas a minimalizujú riziko chýb pri tvorbe pracovných pomerov, nakoľko údaje zadávate len raz, nemusíte teda opakovane zadávať tie isté údaje.

Novú šablónu pracovných pomerov si môžete vytvoriť cez menu Číselníky – Šablóny pracovných pomerov pomocou voľby Pridaj.

Alebo cez evidenciu Personalistika z existujúceho pracovného pomeru alebo pri pridávaní nového pracovného pomeru pomocou tlačidla Ulož ako šablónu.
Pri pridávaní nového pracovného pomeru u zamestnanca pomocou tlačidla Načítaj šablóny prenesiete údaje z už vytvorenej šablóny, pričom prenesené údaje môžete ešte zmeniť alebo doplniť. Výhody tejto funkcie je možné využívať v zostave Profesionál.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020
KROS
Copy link