Menu

Sklad – založenie skladu

Číselník skladov sa nachádza v menu Sklad – Sklady. Po založení firmy vytvorí program automaticky Sklad č. 1.  Uvedený sklad je možné podľa potreby upraviť, prípadne ho môžeme vymazať a nahradiť novým. Údaje z nastavenia skladu sa budú prenášať do skladových kariet a pohybov na danom sklade.

V programe OMEGA nie je obmedzený počet skladov a preto je možné v číselníku skladov vytvoriť podľa potrebľubovoľný počet skladov.

 

Nový sklad sa vytvára v menu Sklad – Sklady potvrdením tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti okna. Následne sa zobrazí formulár Základné nastavenia, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé údaje o sklade.

Kód skladu je skrátené označenie skladu a musí byť pre každý sklad jedinečný.

Názov skladu je pomenovanie skladu a je možné ho doplniť podľa potreby.

Skladová cena predstavuje spôsob oceňovania skladových zásob. Na základe tohto nastavenia bude program vypočítavať skladovú cenu.

Na základe právnych predpisov je možné zásoby oceňovať:

  • priemerovanou cenou – skladová cena bude vypočítaná váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.
  • FIFO metóda – prvá cena použitá na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob.

V programe je možné pre každý sklad nastaviť inú metódu oceňovania. Podľa platných postupov účtovania sa v priebehu účtovného obdobia nesmie meniť spôsob oceňovania zásob. To znamená, že počas roka nie je možné zmeniť spôsob výpočtu skladovej ceny.

V záložke Základné nastavenie nastavujeme aj spôsob číslovania skladových kariet a pohybov na danom sklade. Potvrdením tlačidla Ďalej sa dostaneme do ďalšieho formulára Prednastavenie skladových kariet a pohybov. V tejto záložke je potrebné zadať už konkrétne nastavenia, ktoré sa budú prenášať do jednotlivých skladových kariet.

Odporúčame zadávať také hodnoty, ktoré sa budú najčastejšie opakovať. V tejto časti sa nastavuje napríklad typ mernej jednotky, sadzba DPH, typ karty a ďalšie.

V spodnej časti okna sa nachádza Prednastavenie pohybov na sklade. Týmto nastavením sa predvolí najčastejšie používaný typ pohybu pre príjem ako aj pre výdaj zásob.

Potvrdením tlačidla Ďalej sa zobrazí záložka Účtovanie pohybov. V tejto záložke zvolíme, akým spôsobom sa bude o zásobách účtovať:

Po zvolení spôsobu účtovania je v zobrazenom okne ešte potrebné určiť, či sa jedná o tovarový, alebo materiálový sklad, podľa čoho sa doplnia jednotlivé účty z účtového rozvrhu. Potvrdením voľby Štandardné nastavenie účtov sa načítajú štandardné účty.

Ak má účtovná jednotka viacero skladov, odporúčame pre prehľadnejšiu kontrolu nastaviť pre každý sklad samostatný analytický účet.

 

V tejto časti upravujeme Nastavenie spôsobu zaúčtovania podľa typu pohybu. Ak zapneme túto voľbu, objaví sa tabuľka, v ktorej sú zobrazené jednotlivé typy pohybov a spôsob zaúčtovania. Kliknutím na konkrétny typ pohybu sa zobrazí ikona lupy. Otvorí sa formulár, v ktorom môžeme meniť alebo vytvárať vlastné spôsoby zaúčtovania.

 

Kategórie OMEGA, Sklad
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Škola DPH
Zákon o DPH je bezpochyby najnáročnejší daňový zákon. Školíte sa, študujete a aj napriek tomu máte plnú hlavu informácií, ktorým nerozumiete? Pripr...

Škola DPH

DPH z pohľadu živnostníka
Zaujíma vás, ako funguje DPH v ALFE plus? Kedy vzniká povinnosť registrácie za platiteľa DPH, čo sa zmení v programe a aké povinnosti pribudnú? Ako...

DPH z pohľadu živnostníka

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty