Menu

Sklad – založenie skladu

Číselník skladov sa nachádza v menu Sklad – Sklady. Po založení firmy vytvorí program automaticky Sklad č. 1.  Uvedený sklad je možné podľa potreby upraviť, prípadne ho môžeme vymazať a nahradiť novým. Údaje z nastavenia skladu sa budú prenášať do skladových kariet a pohybov na danom sklade.

V programe OMEGA nie je obmedzený počet skladov a preto je možné v číselníku skladov vytvoriť podľa potrebľubovoľný počet skladov.

 

Nový sklad sa vytvára v menu Sklad – Sklady potvrdením tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti okna. Následne sa zobrazí formulár Základné nastavenia, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé údaje o sklade.

Kód skladu je skrátené označenie skladu a musí byť pre každý sklad jedinečný.

Názov skladu je pomenovanie skladu a je možné ho doplniť podľa potreby.

Skladová cena predstavuje spôsob oceňovania skladových zásob. Na základe tohto nastavenia bude program vypočítavať skladovú cenu.

Na základe právnych predpisov je možné zásoby oceňovať:

  • priemerovanou cenou – skladová cena bude vypočítaná váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.
  • FIFO metóda – prvá cena použitá na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob.

V programe je možné pre každý sklad nastaviť inú metódu oceňovania. Podľa platných postupov účtovania sa v priebehu účtovného obdobia nesmie meniť spôsob oceňovania zásob. To znamená, že počas roka nie je možné zmeniť spôsob výpočtu skladovej ceny.

V záložke Základné nastavenie nastavujeme aj spôsob číslovania skladových kariet a pohybov na danom sklade. Potvrdením tlačidla Ďalej sa dostaneme do ďalšieho formulára Prednastavenie skladových kariet a pohybov. V tejto záložke je potrebné zadať už konkrétne nastavenia, ktoré sa budú prenášať do jednotlivých skladových kariet.

Odporúčame zadávať také hodnoty, ktoré sa budú najčastejšie opakovať. V tejto časti sa nastavuje napríklad typ mernej jednotky, sadzba DPH, typ karty a ďalšie.

V spodnej časti okna sa nachádza Prednastavenie pohybov na sklade. Týmto nastavením sa predvolí najčastejšie používaný typ pohybu pre príjem ako aj pre výdaj zásob.

Potvrdením tlačidla Ďalej sa zobrazí záložka Účtovanie pohybov. V tejto záložke zvolíme, akým spôsobom sa bude o zásobách účtovať:

Po zvolení spôsobu účtovania je v zobrazenom okne ešte potrebné určiť, či sa jedná o tovarový, alebo materiálový sklad, podľa čoho sa doplnia jednotlivé účty z účtového rozvrhu. Potvrdením voľby Štandardné nastavenie účtov sa načítajú štandardné účty.

Ak má účtovná jednotka viacero skladov, odporúčame pre prehľadnejšiu kontrolu nastaviť pre každý sklad samostatný analytický účet.

 

V tejto časti upravujeme Nastavenie spôsobu zaúčtovania podľa typu pohybu. Ak zapneme túto voľbu, objaví sa tabuľka, v ktorej sú zobrazené jednotlivé typy pohybov a spôsob zaúčtovania. Kliknutím na konkrétny typ pohybu sa zobrazí ikona lupy. Otvorí sa formulár, v ktorom môžeme meniť alebo vytvárať vlastné spôsoby zaúčtovania.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link