Menu

Spájanie označených zákaziek

V programe CENKROS 4 viete spojiť viaceré objekty do jednej zákazky pomocou funkcie Spoj označené zákazky, avšak využitie tejto funkcie je možné ak chcete spájať iba Zákazky jednej stavby.

Funkcia je dostupná v Zozname zákaziek na záložke Úpravy alebo ju môžete vyvolať z Plávajúceho menu.

Predtým je potrebné označiť si zákazky, ktoré chcete spojiť a následne si zvolíte, či ich spojíte do aktuálnej alebo novej zákazky.

Do aktuálnej zákazky – vybraním tejto možnosti sa označené zákazky spoja do existujúcej zákazky, na ktorú sa musíte pred spustením funkcie v zozname zákaziek nastaviť.

Do novej zákazky – vybraním tejto možnosti sa otvorí okno Založenie zákazky pre vloženie novej zákazky. V okne vyplníte potrebné údaje a potvrdíte stlačením OK.

Informácia! Ak potrebujete spájať Zákazky z rôznych stavieb využite funkciu Vlož z inej zákazky, alebo kopírovanie/presun pomocou dvojoknového zobrazenia. Informácie o využití týchto funkcií nájdete vo FAQu pod názvom Vloženie položiek a objektov do rozpočtu z inej zákazky s aktuálnym kódom.

KROS
Copy link