Menu

Split payment – osobitný spôsob úhrady dane

Od 01. 01. 2022 bol zavedený nový inštitút rozdelenej platby, z dôvodu aby sa odberateľ vyhol ručeniu za daň.

Ustanovenie § 69 ods. 14 písm. a) až c) zákona o DPH definuje podmienky vzniku ručenia odberateľa za daň z pridanej hodnoty, ktorú dodávateľ uviedol na faktúre, ale ju nezaplatil v lehote splatnosti
do štátneho rozpočtu.

V programe OMEGA môžeme overiť bankový účet partnera v Evidencii účtovných dokladov pri okruhoch DF, zDF, ID, zID a pri príkazoch na úhradu.

Ak chce odberateľ predísť riziku, že správca dane by mohol od neho požadovať úhradu nezaplatenej dane, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť, dodávateľ má možnosť využiť novozavedený osobitný spôsob úhrady dane, t.j. split payment. Ten umožňuje odberateľovi rozdeliť platbu, pričom základ dane zaplatí na účet dodávateľa, ktorý je uvedený na faktúre a daň uhradí priamo správcovi dane na osobný účet daňovníka (OÚD), teda dodávateľa.

Slovenský dodávateľ, platiteľ dane, dodá tovar slovenskému odberateľovi, platiteľovi dane, v cene 2 880 eur s DPH. Dodávateľ vyhotovil o dodaní faktúru, na ktorú uviedol číslo bankového účtu, ktoré neoznámil FRSR. Odberateľ, s cieľom predísť ručeniu za daň, sa rozhodol využiť inštitút rozdelenej platby, split payment. Na bankový účet uvedený na faktúre zaplatil len sumu základu dane, t. j. 2 400 eur, a na osobný účet daňovníka – dodávateľa vedený u správcu dane uhradil sumu dane uvedenú na faktúre, t. j. 480 eur. Ako budeme postupovať pri účtovaní v OMEGE na strane odberateľa a dodávateľa?

Účtovanie na strane odberateľa

1. Zaevidujeme došlú faktúru pomocou automatického účtovania 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).

 

2. Základ dane uhradíme na účet dodávateľa uvedeného na faktúre. Úhradu zaúčtujeme v okruhu bankových výpisov automatickým účtovaním 2 PD/BV – Úhrada DF, OD.

 

3. Hodnotu DPH uhradíme na osobný účet daňovníka – dodávateľa. V programe zaúčtujeme opäť bankový pohyb pomocou 2 PD/BV – Úhrada DF, OD.

Účtovanie na strane dodávateľa

1. Odoslanú faktúru zaúčtujeme automatickým účtovaním 10 OF – Nový doklad.

2. Zaevidujeme inkaso faktúry od odberateľa vo výške základu dane.

 

3. Pri uzávierke DPH preúčtujeme zostatok na účte 343.220 na účet 343.000. Automatické preúčtovanie zabezpečíme pri uzávierke DPH zapnutím funkcie Preúčtovať zostatky DPH.


4
. Vzhľadom na to, že odberateľ zaplatil DPH priamo daňovému úradu na OÚD môžu nám vzniknúť dve situácie:

 

A) Daň na DÚ dodávateľ neodvedie

Vytvorením interného dokladu ponížime daň na účte 343.000 a zároveň ponížime zvyšnú časť pohľadávky voči odberateľovi.

 

B) Daň na DÚ dodávateľ odvedie

Ak odberateľ zaplatil DPH za dodávateľa a dodávateľ si v lehote splatnosti daňovú povinnosť splnil, daň zaplatená odberateľom sa stáva daňovým preplatkom dodávateľa. Tento preplatok správca dane vráti.

1. Úhradu vzniknutej daňovej povinnosti zaúčtujeme na bankovom účte.

2. Vznikne nám nárok na preplatok voči daňovému úradu, ktorý zaúčtujeme interným dokladom oproti účtu 311.000, čím ponížime zvyšnú sumu pohľadávky voči odberateľovi.

3. Vrátenie preplatku zaevidujeme na bankovom účte automatickým účtovaním BP BV – Príjem (doklad bez DPH), kde ponížime pohľadávku zaúčtovanú na účte 378.000.

 

ZHRNUTIE:

Kategórie DPH, EUD, OMEGA
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Škola DPH
Zákon o DPH je bezpochyby najnáročnejší daňový zákon. Školíte sa, študujete a aj napriek tomu máte plnú hlavu informácií, ktorým nerozumiete? Pripr...

Škola DPH

DPH z pohľadu živnostníka
Zaujíma vás, ako funguje DPH v ALFE plus? Kedy vzniká povinnosť registrácie za platiteľa DPH, čo sa zmení v programe a aké povinnosti pribudnú? Ako...

DPH z pohľadu živnostníka

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty