Menu

Spoločník / Štatutár

Spoločník a konateľ patria medzi najdôležitejšie osoby s.r.o. Ide o dve rôzne funkcie, ktorých funkcie a kompetencie sa od seba líšia, aj keď spoločník v s.r.o. môže byť zároveň aj konateľom.

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa vkladom na podnikateľskej činnosti spoločnosti. Štatutár/konateľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený zastupovať spoločnosť vo vzťahu ku štátnym inštitúciám, obchodným partnerom, podpisuje v mene spoločnosti zmluvy, uzatvára obchody.

Evidencia v OLYMPE

V OYLMPE na karte Pracovné pomery na záložke pracovný pomer cez Pridaj zvolíte ako pracovný pomer Spoločník alebo Štatutár. Túto evidenciu využijete iba v prípade, ak takýto „zamestnanec“ vykonáva svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy.

Zadáte dátum vzniku funkcie a zvolíte či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem. Na karte Zdravotné poistenie zaevidujete vznik zdravotného poistenia. Na Mzdových údajoch urobíte základné nastavenia.

Na karte Zložky mzdy zaevidujete spoločníkovi ZM_259 odmena spoločníkov s.r.o. a štatutárovi ZM_260 odmena štatutárnych zástupcov.

Pravidelný príjem

Spoločník alebo štatutár poberá odmenu za výkon funkcie každý mesiac. Do Sociálnej poisťovne ho prihlásite/odhlásite RLFO kódom 1 a do zdravotnej poisťovne kódom 2 Z pri prihláške a kódom 2 K pri odhláške. Zamestnanec sa uvádza na výkaze preddavkov do ZP a na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov.

Nepravidelný príjem

Spoločník alebo štatutár nepoberá odmenu za výkon funkcie každý mesiac, ale vypláca sa mu v nepravidelných intervaloch (štvrťročne, ročne, atď.) Do zdravotnej poisťovne sa prihlási a odhlási kódom 2Y Z a 2Y K na posledný deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom je odmena vyplatená.

Do Sociálnej poisťovne sa prihlási najneskôr pred začatím výkonu funkcie, t. j. musí byť pod kódom 2 prihlásený počas celej doby trvania jeho právneho vzťahu. Na účely SP sa považuje za zamestnanca odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti. Odhlási sa dňom ukončenia výkonu funkciu RLDO pod kódom 2.

Zamestnanec sa uvádza na výkaze preddavkov do ZP a na Výkaze poistného a príspevkov. Odvody na SP sú rozpočítané na posledný rok trvania povinného sociálneho poistenia zamestnanca s prihliadnutím na obdobia, v ktorých už bol zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                         23.06.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link