Menu

Spoločník / Štatutár

Spoločník a konateľ patria medzi najdôležitejšie osoby s.r.o. Ide o dve rôzne funkcie, ktorých funkcie a kompetencie sa od seba líšia, aj keď spoločník v s.r.o. môže byť zároveň aj konateľom.

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa vkladom na podnikateľskej činnosti spoločnosti. Štatutár/konateľ je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený zastupovať spoločnosť vo vzťahu ku štátnym inštitúciám, obchodným partnerom, podpisuje v mene spoločnosti zmluvy, uzatvára obchody.

Evidencia v OLYMPE

V OYLMPE na karte Pracovné pomery na záložke pracovný pomer cez Pridaj zvolíte ako pracovný pomer Spoločník alebo Štatutár. Túto evidenciu využijete iba v prípade, ak takýto „zamestnanec“ vykonáva svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy.

Zadáte dátum vzniku funkcie a zvolíte či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem. Na karte Zdravotné poistenie zaevidujete vznik zdravotného poistenia. Na Mzdových údajoch urobíte základné nastavenia.

Na karte Zložky mzdy zaevidujete spoločníkovi ZM_259 odmena spoločníkov s.r.o. a štatutárovi ZM_260 odmena štatutárnych zástupcov.

Pravidelný príjem

Spoločník alebo štatutár poberá odmenu za výkon funkcie každý mesiac. Do Sociálnej poisťovne ho prihlásite/odhlásite RLFO kódom 1 a do zdravotnej poisťovne kódom 2 Z pri prihláške a kódom 2 K pri odhláške. Zamestnanec sa uvádza na výkaze preddavkov do ZP a na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov.

Nepravidelný príjem

Spoločník alebo štatutár nepoberá odmenu za výkon funkcie každý mesiac, ale vypláca sa mu v nepravidelných intervaloch (štvrťročne, ročne, atď.) Do zdravotnej poisťovne sa prihlási a odhlási kódom 2Y Z a 2Y K na posledný deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom je odmena vyplatená.

Do Sociálnej poisťovne sa prihlási najneskôr pred začatím výkonu funkcie, t. j. musí byť pod kódom 2 prihlásený počas celej doby trvania jeho právneho vzťahu. Na účely SP sa považuje za zamestnanca odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti. Odhlási sa dňom ukončenia výkonu funkciu RLDO pod kódom 2.

Zamestnanec sa uvádza na výkaze preddavkov do ZP a na Výkaze poistného a príspevkov. Odvody na SP sú rozpočítané na posledný rok trvania povinného sociálneho poistenia zamestnanca s prihliadnutím na obdobia, v ktorých už bol zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                         23.06.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty