Menu

Sťahovanie faktúr z KROS Fakturácie do Alfy plus

Využívajú vaši klienti na vystavovanie faktúr KROS Fakturáciu? Uľahčite si prácu a stiahnite si faktúry
klienta na dva kliky do programu ALFA plus.

Ako na to:

Klient sa prihlási do aplikácie KROS Fakturácia a vystaví faktúry.

Následne sa prihlásite do ALFY plus a v Evidencii – Pohľadávky  zvolíte voľbu Import dokladov – Import faktúr a predfaktúr z KROS Fakturácie.

Zobrazia sa nastavenia pre import.

Nastavíte konto, z ktorého chcete doklady importovať (ak ste sa už prihlásili, prihlásené konto si program pamätá).

Môžete si vybrať farbu označenia importovaných dokladov.

Vyberte do akého stĺpca  peňažného denníka pohľadávka spadá .

Po importe dokladov sa v programe zobrazí okno o úspešnom importe (informácia koľko dokladov bolo importovaných a krátkou poznámkou).

Doklad je zaevidovaný v programe so všetkými údajmi vystaveného dokladu v KROS Fakturácii.

V poznámke dokladu nájdete informáciu o tom, že tento doklad bol týmto spôsobom importovaný.

Užitočné informácie
• Pokiaľ klient v KROS Fakturácií upraví doklad, prejaví sa to v ALFE plus pri najbližšom sťahovaní faktúr.
• Pre sťahovanie faktúr klienta z KROS Fakturácie do ALFY plus nepotrebujete žiaden konektor. Import dokladov z KROS Fakturácie je naviazaný na platnosť vašej podpory programu ALFA plus.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty