Menu

Sťahovanie faktúr z KROS Fakturácie do Alfy plus

Využívajú vaši klienti na vystavovanie faktúr KROS Fakturáciu? Uľahčite si prácu a stiahnite faktúry do ALFY plus cez Import faktúr.

Používajte na sťahovanie faktúr vlastné konto

Vlastník účtu v KROS Fakturácií cez Nastavenia – Používatelia – môže Pridať používateľa.

Do bunky Email zadá vaše konto, nastaví Prístupové práva – Účtovník a  klikne na Pozvať používateľa.

Na váš email príde pozvanie do firmy, cez ktoré sa prihlásite. Ak ešte nemáte vytvorený KROS účet, zvolíte pred prvým prihlásením Vytvoriť nový účet.

Klient sa prihlási do aplikácie KROS Fakturácia a vystaví faktúry.

Následne sa prihlásite do ALFY plus a v Evidencii – Pohľadávky  zvolíte voľbu Import dokladov – Import faktúr a predfaktúr z KROS Fakturácie.

Zobrazia sa nastavenia pre import.

Nastavíte konto, z ktorého chcete doklady importovať (ak ste sa už prihlásili, prihlásené konto si program pamätá).

Môžete si vybrať farbu označenia importovaných dokladov.

Vyberte do akého stĺpca  peňažného denníka pohľadávka spadá .

Po importe dokladov sa v programe zobrazí okno o úspešnom importe (informácia koľko dokladov bolo importovaných a krátkou poznámkou).

Doklad je zaevidovaný v programe so všetkými údajmi vystaveného dokladu v KROS Fakturácii.

V poznámke dokladu nájdete informáciu o tom, že tento doklad bol týmto spôsobom importovaný.

Užitočné informácie
• Pokiaľ klient v KROS Fakturácií upraví doklad, prejaví sa to v ALFE plus pri najbližšom sťahovaní faktúr.
• Pre sťahovanie faktúr klienta z KROS Fakturácie do ALFY plus nepotrebujete žiaden konektor. Import dokladov z KROS Fakturácie je naviazaný na platnosť vašej podpory programu ALFA plus.

Fakturácia novej generácie

Naskočte s nami na online vlnu a fakturujte v novej KROS Fakturácii. Prekvapí vás svojou jednoduchosťou, intuitívnosťou a moderným dizajnom. Vyskúšajte ju skôr, než ostatní.

CenníkVyskúšať zadarmo

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty