Menu

Štatistika k pomoci +

Pripravili sme pre vás nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc. Dokument slúži ako podklad k vyplneniu štatistického zisťovania zamestnávateľov zúčastnených v projekte Prvá pomoc. Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 Ako na to v OLYMPE?

 Dokument nájdete v OLYMPE cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Podklad pre zber štatistických údajov – Prvá pomoc.

Keďže z programu OLYMP nie je možné určiť, za koho bol príspevok žiadaný, je potrebné si okruh tlače navoliť v tlačovom formulári:

  • Obdobie Od – Do – v prípade, ak mal aspoň časť zo zadaného obdobia zamestnanec HPP,
  • Zamestnanci – (všetci, zobrazení, označení v Personalistike, vo Výpočte miezd, …).

Po potvrdení tlačového formulára je potrebné zadať „Deň vstupu do projektu“.  Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“.

Na dokumente budú zobrazení všetci zamestnanci zamestnaní na hlavný pracovný pomer, ktorí budú vyhovovať zvolenému okruhu zamestnancov. V prípade, ak mal niektorý zamestnanec súbežný pracovný pomer, bude tu uvedený iba raz.  Údaj o zaradení do vekovej kategórie a kategórie dosiahnutého vzdelania program uvedie podľa dátumu vstupu do projektu. Hodnota 1 v príslušnom stĺpci znamená, že zamestnanec spadá do príslušnej kategórie.

 

Ak bude na dokumente uvedené:

*  zamestnanec dosiahol uvedené vzdelanie, avšak nie je možné zistiť, či toto vzdelanie bolo dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu. Napr. zamestnanec má v Personalistike na karte Kvalifikácia vyplnený rok dosiahnutia vzdelania 2020. Program však nevie určiť, či bolo vzdelanie dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu.

** zamestnanec nemá uvedené dosiahnuté vzdelanie v Personalistike alebo má neukončené základné vzdelanie.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link