Menu

Štatistika k pomoci +

Pripravili sme pre vás nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc. Dokument slúži ako podklad k vyplneniu štatistického zisťovania zamestnávateľov zúčastnených v projekte Prvá pomoc. Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 Ako na to v OLYMPE?

 Dokument nájdete v OLYMPE cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Podklad pre zber štatistických údajov – Prvá pomoc.

Keďže z programu OLYMP nie je možné určiť, za koho bol príspevok žiadaný, je potrebné si okruh tlače navoliť v tlačovom formulári:

  • Obdobie Od – Do – v prípade, ak mal aspoň časť zo zadaného obdobia zamestnanec HPP,
  • Zamestnanci – (všetci, zobrazení, označení v Personalistike, vo Výpočte miezd, …).

Po potvrdení tlačového formulára je potrebné zadať „Deň vstupu do projektu“.  Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“.

Na dokumente budú zobrazení všetci zamestnanci zamestnaní na hlavný pracovný pomer, ktorí budú vyhovovať zvolenému okruhu zamestnancov. V prípade, ak mal niektorý zamestnanec súbežný pracovný pomer, bude tu uvedený iba raz.  Údaj o zaradení do vekovej kategórie a kategórie dosiahnutého vzdelania program uvedie podľa dátumu vstupu do projektu. Hodnota 1 v príslušnom stĺpci znamená, že zamestnanec spadá do príslušnej kategórie.

 

Ak bude na dokumente uvedené:

*  zamestnanec dosiahol uvedené vzdelanie, avšak nie je možné zistiť, či toto vzdelanie bolo dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu. Napr. zamestnanec má v Personalistike na karte Kvalifikácia vyplnený rok dosiahnutia vzdelania 2020. Program však nevie určiť, či bolo vzdelanie dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu.

** zamestnanec nemá uvedené dosiahnuté vzdelanie v Personalistike alebo má neukončené základné vzdelanie.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link