Menu

Storno faktúra

V súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa za faktúru považuje aj doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, t. j. ide o opravnú faktúru. Na opravnom doklade je povinnosťou uviesť okrem údajov, ktoré sa menia aj poradové číslo pôvodnej faktúry. 

Zákon nepozná pojem dobropis a storno faktúry. Zaužívaný je pojem „opravná faktúra“, ktorá môže byť vystavená z dôvodu opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH alebo v dôsledku chýb.  

Dodávateľ – platiteľ DPH vystavil odberateľovi faktúru za tovar dňa 01. 04. 2021 v sume 300 eur s DPH. Rovnakú faktúru mu vystavil aj 05. 04. 2021, pričom dodanie tovaru nenastalo. Faktúra bola vystavená omylom a v rámci jedného zdaňovacieho obdobia, preto dodávateľ partnerovi vystavil opravný doklad – storno faktúry. Ako budeme postupovať v programe OMEGA pri vystavovaní storno faktúry ? 

 

V OMEGE vyhotovíme storno faktúry cez menu Fakturácia – Storno faktúry. Doklad odporúčame vytvoriť ako kópiu z pôvodnej faktúry, ktorá sa naň vzťahuje. Vtedy program automaticky prevezme údaje z pôvodného dokladu.

 Program OMEGA prevezme smerovanie do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH z pôvodnej faktúry. Môžu vzniknúť rôzne dôvody vystavenia Storno faktúry, preto je potrebné individuálne posúdiť, kam má byť doklad smerovaný.

 

Smerovania do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH zmeníme na položke faktúry v záložke Zaúčtovanie.

 

 Pri vystavení storno faktúry ako kópie z príslušnej odoslanej faktúry a po jej následnom zaúčtovaní v evidencii účtovných dokladov sa tieto dva doklady navzájom spárujú t.j. obe faktúry budú uhradené.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty