Menu

Storno faktúra

V súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa za faktúru považuje aj doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, t. j. ide o opravnú faktúru. Na opravnom doklade je povinnosťou uviesť okrem údajov, ktoré sa menia aj poradové číslo pôvodnej faktúry. 

Zákon nepozná pojem dobropis a storno faktúry. Zaužívaný je pojem „opravná faktúra“, ktorá môže byť vystavená z dôvodu opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH alebo v dôsledku chýb.  

Dodávateľ – platiteľ DPH vystavil odberateľovi faktúru za tovar dňa 01. 04. 2021 v sume 300 eur s DPH. Rovnakú faktúru mu vystavil aj 05. 04. 2021, pričom dodanie tovaru nenastalo. Faktúra bola vystavená omylom a v rámci jedného zdaňovacieho obdobia, preto dodávateľ partnerovi vystavil opravný doklad – storno faktúry. Ako budeme postupovať v programe OMEGA pri vystavovaní storno faktúry ? 

 

V OMEGE vyhotovíme storno faktúry cez menu Fakturácia – Storno faktúry. Doklad odporúčame vytvoriť ako kópiu z pôvodnej faktúry, ktorá sa naň vzťahuje. Vtedy program automaticky prevezme údaje z pôvodného dokladu.

 Program OMEGA prevezme smerovanie do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH z pôvodnej faktúry. Môžu vzniknúť rôzne dôvody vystavenia Storno faktúry, preto je potrebné individuálne posúdiť, kam má byť doklad smerovaný.

 

Smerovania do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH zmeníme na položke faktúry v záložke Zaúčtovanie.

 

 Pri vystavení storno faktúry ako kópie z príslušnej odoslanej faktúry a po jej následnom zaúčtovaní v evidencii účtovných dokladov sa tieto dva doklady navzájom spárujú t.j. obe faktúry budú uhradené.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link