Stravné počas pandémie

Aj počas pandémie mali zamestnanci vykonávajúci prácu, či už v práci alebo doma, nárok na stravné. Aké možnosti má zamestnávateľ, ak došlo k uzatvoreniu jedálne, ktorá pre zamestnancov zabezpečovala obedy?

Zamestnávateľ má na výber tri možnosti.

1/ Zamestnancom zaobstará stravné lístky buď formou poukážky, alebo dobitím kreditu na stravovaciu kartu.

2/ Zamestnancom zabezpečí stravovanie formou dovozu jedla do firmy.

3/ Zamestnancom poskytne finančný príspevok na stravu.

Stravné lístky alebo dovoz jedla

Pri 1. a 2. možnosti zamestnancovi v Personalistike na karte Zrážky pridáte novú zrážku s názvom stravné.

Ak si zvolíte spôsob výpočtu čiastka, v poli Zrážka si zadáte hodnotu napr. 1 €. Následne každý mesiac pri spracovaní mzdy v zrážke stravné upravíte čiastku príspevku zamestnanca na stravu za daný mesiac.

Ak si zvolíte výpočet čiastka na deň, zadáte sumu príspevku zamestnanca na jeden stravný lístok. Následne program v mzde zamestnanca automaticky prepočíta hodnotu príspevku zamestnanca na deň počtom odpracovaných dní, za ktoré má zamestnanec nárok na stravné. Podľa vygenerovanej mzdy zohľadní program aj neodpracované dni, napr. z dôvodu dovolenky, PN, OČR a za tieto dni nebude počítať stravné.

Zrazenie nastavíte na voľbu v hotovosti.

Finančný príspevok na stravu

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať zamestnancom na stravu finančný príspevok, použijete zložku mzdy 980 – finančný príspevok na stravu – zdaňovaný, z ktorej sa platia všetky odvody a príjem sa aj zdaňuje.

Ak by šlo o zamestnanca, ktorý na  základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť nijaký zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom, použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu – nezdaňovaný.

Kalkulačka stravných lístkov

S výpočtom príspevku zamestnávateľa/zamestnanca na stravné Vám pomôže Kalkulačka stravných lístkov. Zobrazíte ju cez menu Mzdové funkcie. Stačí zadať hodnotu stravného lístka, ktoré poskytujete zamestnancom a kalkulačka Vám zobrazí aký je minimálny príspevok zamestnávateľa a koľko si na stravný lístok prispieva zamestnanec.  

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.      08.07.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link