Menu

Stravné živnostníka

Živnostník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, môže:

 • od 1. do 30.4.2022 uplatňovať do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň výdavky na vlastné stravovanie najviac vo výške 2,81 eur (55 % sumy stravného ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín čo je suma 5,10 eur),
 • od 5. do 31.8.2022 uplatňovať do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň výdavky na vlastné stravovanie najviac vo výške 3,30 eur (55 % zo sumy 6 eur),
 • od 9.2022 uplatňovať do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň výdavky na vlastné stravovanie najviac vo výške 3,52 eur (55 % zo sumy 6,40 eur).

 

Živnostník, ktorý si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, nemusí od januára 2022 preukazovať výšku stravného. Za každý odpracovaný deň, kedy vykonával podnikateľskú činnosť, môže do daňových výdavkov zahrnúť sumu stravného vo výške 2,81 eur (od januára do apríla 2022), sumu stravného vo výške 3,30 eur (od mája do augusta 2022) a sumu stravného vo výške 3,52 eur (od septembra 2022), a to bez nutnosti dokladovania nakúpenými stravnými lístkami alebo bločkami o strave.

V tomto prípade sumu stravného zaúčtujte do peňažného denníka buď za každý mesiac samostatne alebo 1x ročne za celé zdaňovacie obdobie podľa počtu odpracovaných dní v kalendárnom roku. V tomto prípade bude doklad zaúčtovaný ako uzávierkový doklad.

V peňažnom denníku sumu zaúčtujte cez Interný doklad – Výdavok.
Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Živnostník a nákup stravných lístkov od 1.9.2022

Živnostník v septembri 2022 kúpil 60 ks stravných lístkov na obdobie vopred. Hodnota jedného stravného lístka je 6,40 eur. Na faktúre je aj provízia za stravné lístky vo výške 12,60 eur s DPH. Celková suma faktúry je 396,60 eur s DPH.

 

Zaevidovanie došlej faktúry

 • Pridajte nový záväzok,
 • vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • v poli % DPH vyberte N – Neobsahuje
  a doplňte celkovú sumu faktúry.

Podľa usmernenia Daňového riaditeľstva daňovník – SZČO nemá nárok na odpočítanie sumy DPH z provízie z nákupu stravných lístkov.

 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD rozúčtujte sumu provízie a sumu za stravné lístky z pohľadu dane z príjmov. Vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie tlačidlom Rozdeľ, rozdeľte sumu základu na dve položky,
 • nastavte sa na prvú položku cez V poli Základ opravte sumu na 384 eur, stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku, prípadne doplňte členenie. Formulár uložte,
 • nastavte sa na druhú položku cez V poli Základ opravte sumu na 12,60 eur, stĺpec PD vyberte Výdavok za služby, doplňte Členenie.
 • Záväzok uložte.

 

Úhradu došlej faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku ako Banka – Výdavok.

V jednoduchom účtovníctve sa ceniny evidujú v peňažnom denníku ako hotovosť. Ďalším príjmovým pokladničným dokladom vykonajte zápis o príjme cenín – stravných lístkov.

 • V časti Pokladnica zvoľte Príjem,
 • vyplňte dátum vyhotovenia a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky,
 • v poli základ doplňte sumu 384 eur,
 • doklad uložte.

Nákup stravných lístkov zaevidujte aj do evidencie cenín

 • Z hlavného menu vyberte Evidencie/Ceniny,
 • pridajte nový doklad,
 • vo formulári vyplňte dátum vyhotovenia, druh ceniny, text, nominálnu hodnotu a množstvo,
 • formulár uložte.

 

Výdaj stravných lístkov

Na konci mesiaca spotrebované množstvo stravných lístkov zaúčtujte v peňažnom denníku. Živnostník za mesiac september spotreboval 20 ks stravných lístkov v sume 128 eur (20 ks x 6,40 eur). Do daňových výdavkov vstupuje 55 % z tejto sumy čo je 70,40 eur. Zvyšných 57,60 eur je výdavok neovplyvňujúci základ dane. 

 • V časti Pokladnica zvoľte Výdavok,
 • vyplňte dátum, v poli % DPH vyberte N (Neobsahuje) a doplňte sumu,
 • v poli stĺpec PD kliknite na „R“. Sumu 128 eur rozúčtujte z pohľadu dane z príjmov na:
  • 70,40 eur bude vstupovať do Ostatných výdavkov odpočítateľných od základu dane,
  • 57,60 eur bude vstupovať do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • doplňte text a vyplnený výdavkový doklad uložte.

Výdaj stravných lístkov zaevidujte aj do evidencie cenín

 • Z hlavného menu vyberte Evidencie/Ceniny,
 • pridajte nový doklad,
 • vo formulári vyplňte dátum vyhotovenia, druh ceniny, text, nominálnu hodnotu a množstvo,
 • formulár uložte.
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty