Menu

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Horúcou témou posledného obdobia bolo stravovanie zamestnancov. Ako sa tieto novinky budú evidovať v OLYMPE sa dozviete v nasledujúcej infospráve.

Stravný lístok alebo finančný príspevok

Pre uľahčenie práce pri výbere medzi zabezpečovaním stravovania formou stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravu zo strany zamestnanca, vám prinášame v OLYMPE pomôcku. Je ňou jednoduchá tlačová zostava, v ktorej si zamestanec vyberie jednu z nasledujúcich možností, a to:

  • zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky,
  • poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Zostavu nájdete cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníka – Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie.

Po potvrdení tlačovej zostavy sa zobrazí okno pre zadanie vlastného užívateľského textu, týkajúceho sa obdobia, na ktoré sa vyhlásenie zamestnanca vzťahuje.

Zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky

Ak si zamestnanec vybral stravovaciu poukážku, do OLYMPU budete naďalej pridávať zrážky Stravné. Zrážku pridáte v Personalistike zamestnanca na záložke Zrážky.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Ak si zamestnanec vybral finančný príspevok na stravu použijete v OLYMPE zložku mzdy  979 – finančný príspevok na stravu. Ak bude zamestnávateľ prispievať časť zo sociálneho fondu použije sa zložka mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.  Obe zložky mzdy sú oslobodené od dane a odvodov.

Pri oboch zložkách mzdy je možné zadať tarifu ako EUR alebo EUR na deň.

Pri tarife EUR na deň si do poľa tarifa zadáte výšku finančného príspevku na deň. Do počtu dní program automaticky potiahne odpracované dni zo základnej zložky mzdy zamestnanca, ak zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. V prípade, ak potrebujete túto hodnotu upraviť, viete si počet dní prepísať aj ručne. Vtedy bude hodnota svietiť načerveno. Ak potrebujete vrátiť pôvodne vygenerovanú hodnotu, stačí kliknúť na # a Potvrdiť hlášku, že si želáte nataviť preddefinovanú hodnotu pôvodným nastavením.

Fungovanie zložky mzdy je založené na rovnakom princípe ako pri samotnej zrážke Stravné v OLYMPE.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                      3.3.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link