Menu

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Horúcou témou posledného obdobia bolo stravovanie zamestnancov. Ako sa tieto novinky budú evidovať v OLYMPE sa dozviete v nasledujúcej infospráve.

Stravný lístok alebo finančný príspevok

Pre uľahčenie práce pri výbere medzi zabezpečovaním stravovania formou stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravu zo strany zamestnanca, vám prinášame v OLYMPE pomôcku. Je ňou jednoduchá tlačová zostava, v ktorej si zamestanec vyberie jednu z nasledujúcich možností, a to:

  • zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky,
  • poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Zostavu nájdete cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníka – Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie.

Po potvrdení tlačovej zostavy sa zobrazí okno pre zadanie vlastného užívateľského textu, týkajúceho sa obdobia, na ktoré sa vyhlásenie zamestnanca vzťahuje.

Zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky

Ak si zamestnanec vybral stravovaciu poukážku, do OLYMPU budete naďalej pridávať zrážky Stravné. Zrážku pridáte v Personalistike zamestnanca na záložke Zrážky.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Ak si zamestnanec vybral finančný príspevok na stravu použijete v OLYMPE zložku mzdy  979 – finančný príspevok na stravu. Ak bude zamestnávateľ prispievať časť zo sociálneho fondu použije sa zložka mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.  Obe zložky mzdy sú oslobodené od dane a odvodov.

Pri oboch zložkách mzdy je možné zadať tarifu ako EUR alebo EUR na deň.

Pri tarife EUR na deň si do poľa tarifa zadáte výšku finančného príspevku na deň. Do počtu dní program automaticky potiahne odpracované dni zo základnej zložky mzdy zamestnanca, ak zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. V prípade, ak potrebujete túto hodnotu upraviť, viete si počet dní prepísať aj ručne. Vtedy bude hodnota svietiť načerveno. Ak potrebujete vrátiť pôvodne vygenerovanú hodnotu, stačí kliknúť na # a Potvrdiť hlášku, že si želáte nataviť preddefinovanú hodnotu pôvodným nastavením.

Fungovanie zložky mzdy je založené na rovnakom princípe ako pri samotnej zrážke Stravné v OLYMPE.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                      3.3.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link