Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Horúcou témou posledného obdobia bolo stravovanie zamestnancov. Ako sa tieto novinky budú evidovať v OLYMPE sa dozviete v nasledujúcej infospráve.

Stravný lístok alebo finančný príspevok

Pre uľahčenie práce pri výbere medzi zabezpečovaním stravovania formou stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravu zo strany zamestnanca, vám prinášame v OLYMPE pomôcku. Je ňou jednoduchá tlačová zostava, v ktorej si zamestanec vyberie jednu z nasledujúcich možností, a to:

  • zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky,
  • poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Zostavu nájdete cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníka – Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie.

Po potvrdení tlačovej zostavy sa zobrazí okno pre zadanie vlastného užívateľského textu, týkajúceho sa obdobia, na ktoré sa vyhlásenie zamestnanca vzťahuje.

Zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky

Ak si zamestnanec vybral stravovaciu poukážku, do OLYMPU budete naďalej pridávať zrážky Stravné. Zrážku pridáte v Personalistike zamestnanca na záložke Zrážky.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Ak si zamestnanec vybral finančný príspevok na stravu použijete v OLYMPE zložku mzdy  979 – finančný príspevok na stravu. Ak bude zamestnávateľ prispievať časť zo sociálneho fondu použije sa zložka mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.  Obe zložky mzdy sú oslobodené od dane a odvodov.

Pri oboch zložkách mzdy je možné zadať tarifu ako EUR alebo EUR na deň.

Pri tarife EUR na deň si do poľa tarifa zadáte výšku finančného príspevku na deň. Do počtu dní program automaticky potiahne odpracované dni zo základnej zložky mzdy zamestnanca, ak zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. V prípade, ak potrebujete túto hodnotu upraviť, viete si počet dní prepísať aj ručne. Vtedy bude hodnota svietiť načerveno. Ak potrebujete vrátiť pôvodne vygenerovanú hodnotu, stačí kliknúť na # a Potvrdiť hlášku, že si želáte nataviť preddefinovanú hodnotu pôvodným nastavením.

Fungovanie zložky mzdy je založené na rovnakom princípe ako pri samotnej zrážke Stravné v OLYMPE.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                      3.3.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link