Menu

Súbežný pracovný pomer

V prípade, že sa u jedného zamestnanca pracovné vzťahy prekrývajú (trvajú súčasne) alebo zánik jedného a vznik druhého pracovného vzťahu je v rámci jedného mesiaca, evidujete tieto pracovné vzťahy ako súbežný pracovný pomer

Najčastejšie prípady:

  • v jednom mesiaci zamestnancovi jeden pracovný vzťah končí (20. 5. 2022) a druhý začína (23. 5. 2022),
  • zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na HPP a súčasne spolu uzatvoria aj dohodu,
  • zamestnanec je vo vyňatí z HPP (napr. na MD alebo RD) a popri tom so zamestnávateľom uzatvorí ďalší pracovný vzťah (HPP alebo dohodu).

Evidovanie súbežného pracovného pomeru v OLYMPE

V Personalistike sa nastavíte na osobné číslo zamestnanca, s ktorým idete uzatvoriť ďalší pracovný vzťah. V ľavej dolnej časti kliknete na šípku pri tlačidle Pridaj a zvolíte voľbu Kópiu aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

 

Program automaticky vytvorí novú kartu zamestnanca s jeho personálnymi údajmi a adresou. Doplníte nové osobné číslo, ak ho program nepridelí automaticky. Na karte Pracovné pomery zaevidujete nový pracovný vzťah a zadáte ostatné potrebné nastavenia (Zdravotné poistenie, Mzdové údaje, Zložky mzdy, Zrážky).

Automatické pridávanie osobného čísla nastavíte cez menu Nastavenia – Nastavenia – Automatické čísl. pracovníkov. V nastaveniach zvolíte koľko ciferné číslo má program doplniť.

 

Pokiaľ sú pracovné pomery prepojené súbehom, program na karte Pracovné pomery označí pole Súbežný PP. Po kliknutí na ikonu s lupou si môžete overiť osobné číslo, s ktorým je pracovný pomer previazaný.

Jeden z pracovných pomerov má označenie Základný pracovný pomer. Ten sa považuje za primárny, resp. nadradený pracovný pomer. Prostredníctvom osobného čísla s označením Základný pracovný pomer vytlačíte niektoré dokumenty (napr. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde). Na tomto osobnom čísle budete generovať ročné zúčtovanie dane, pričom údaje budú v ročnom zúčtovaní dane uvedené za všetky pracovné vzťahy prepojené súbehom.

Súbežný pracovný pomer zabezpečí správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií:

  • Sociálna poisťovňa – zamestnanec sa vykazuje na Mesačnom výkaze poistného, prípadne vo Výkaze poistného a príspevkov v samostatných riadkoch za každý pracovný vzťah zvlášť,
  • zdravotné poisťovne – zamestnanec sa v mesačnom výkaze uvedie v 1 riadku, kumulatívne za všetky pracovné vzťahy,
  • Daňový úrad – zamestnanec sa uvedie v ročnom Hlásení o vyúčtovaní dane sumárne v 1 stĺpci.

Zamestnancovi, ktorý má zaevidovaných viacero súbežných pracovných pomerov, je potrebné generovať mzdu pod každým osobným číslom samostatne. Mzdy sú však prepojené a preto zmena v jednej mzde môže spôsobiť automatickú zmenu v druhej mzde. Program Olymp pri generovaní mzdy uplatní nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy, v ktorých je označené na karte Mzdové údaje uplatnenie NČZD. Prednostne ju uplatní na tom  pracovnom vzťahu, na ktorom zamestnanec dosiahne vyšší príjem. Ak sa na ňom neuplatní celá NČZD, zvyšok sa uplatní na ďalšom pracovnom vzťahu s nižším príjmom, ktorý je prepojený v súbehu. Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru taktiež zabezpečí dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu za zamestnanca v úhrne za všetky pracovné vzťahy pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       21.06.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty