Súbežný pracovný pomer

Situácii, kedy sa stretáva u zamestnanca viac pracovných vzťahov v jednom mesiaci, môže byť viacero. Vtedy je potrebné zaevidovať ich ako Súbežný pracovný pomer.

  • Ak zamestnancovi v jednom mesiaci pracovný vzťah končí (napr. 16. 11. 2018) a druhý začína (napr.17. 11. 2018).
  • Ak zamestnanec pracuje u toho istého zamestnávateľa na HPP a súbežne začal pracovať na dohodu.
  • Ak je zamestnanec vo vyňatí z pracovného pomeru (napr. na rodičovskej dovolenke) a popri tom uzatvorí ďalší pracovný vzťah.

A ako zaevidujete Súbežný pracovný pomer v programe?

Cez hlavné menu v evidencii Personalistika vyznačíte zamestnanca, tak aby jeho riadok svietil na modro. V spodnej časti evidencie máte k dispozícii tlačidlá na prácu s údajmi. Pri tlačidle Pridaj, cez šípku vyberiete voľbu Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

Program Vám vytvorí novú kartu s kópiou personálnych údajov zvoleného zamestnanca a jeho adresy. Vy doplníte osobné číslo a všetky potrebné údaje k novému pracovnému pomeru (kartu Pracovné pomery, Zdravotné poistenie, Zložky mzdy, Zrážky, …).

V prípade, ak má program automaticky číslovať zamestnancov, cez Nastavenia – Nastavenia  – Automatické číslovanie pracovníkov označíte túto voľbu.

 

Voľbou Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP zabezpečíte správne prepojenie osobných čísel s pracovnými pomermi zamestnanca.

Ak ste však zaevidovali zamestnanca pod dvoma osobnými číslami bez prepojenia súbežného pracovného pomeru, odporúčame vytvoriť prepojenie dodatočne. Označením voľby Súbežný PP v Personalistike na karte Pracovné pomery.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via