Menu

Súbežný pracovný pomer

V prípade, že pracovné pomery jedného zamestnanca sa prekrývajú (trvajú súčasne) alebo zánik jedného a vznik druhého pracovného pomeru je v rámci jedného mesiaca, evidujete tieto pracovné pomery ako súbežný pracovný pomer. 

Najčastejšie prípady:

  • v jednom mesiac jeden pracovný pomer končí (12. 10. 2020) a druhý začína (20. 10. 2020),
  • zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na HPP a súčasne spolu uzatvoria aj dohodu,
  • zamestnanec je vo vyňatí z pracovného pomeru (napr. na MD alebo RD) a popri tom so zamestnávateľom uzatvoria ďalší pracovný vzťah (HPP alebo dohoda).

Evidencia súbežného pracovného pomeru v OLYMPE

V Personalistike sa nastavíte na zamestnanca, tak aby jeho riadok svietil na modro (nebudete do neho vstupovať cez Oprav). V ľavej dolnej časti kliknete na šípku pri tlačidle Pridaj a zvolíte voľbu Kópiu aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

Program automaticky vytvorí novú kartu zamestnanca s jeho personálnymi údajmi a adresou. Doplníte nové osobné číslo, zadáte nový pracovný pomer a zadáte potrebné nastavenia (Zdravotné poistenie, Mzdové údaje, Zložky mzdy, Zrážky).

Pokiaľ sú pracovné pomery prepojené súbehom, program na karte pracovné pomery označí pole Súbežný PP. Po kliknutí na ikonu s lupou, program zobrazí aj osobné číslo, s ktorým je pracovný pomer previazaný.

Jeden z pracovných pomerov má označenie Základný pracovný pomer. Prostredníctvom tohto osobného čísla sa budú tlačiť niektoré dokumenty (napr. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde) a na tomto osobnom čísle bude aj generovať RZD, pričom údaje budú v RZD uvedené za všetky pracovné vzťahy prepojené súbehom.

 

Súbežný pracovný pomer zabezpečí správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií: 

  • Sociálna poisťovňa – zamestnanec sa vykazuje na mesačnom výkaze v samostatných riadkoch za každý pracovný vzťah zvlášť,
  • zdravotné poisťovne – zamestnanec sa v mesačnom výkaze uvedie v 1 riadku, kumulatívne za všetky pracovné vzťahy,
  • daňový úrad v ročnom Hlásení chce mať zamestnanca na 1 riadku sumárne,
  • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy,
  • dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne.

Mzdy zamestnanca, ktorý má súbežný pracovný pomer, sú prepojené. Preto zmena v jednej mzde môže spôsobiť automatickú zmenu v druhej mzde.                                                                         

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  03.11.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link