Menu

Súhrnný výkaz DPH v programe OMEGA – dodatočný

Dodatočný SV program OMEGA vytvorí na základe rozdielu medzi poslednou zrušenou uzávierkou a platnou uzávierkou SV za to isté zvolené obdobie:

  • Zrušíme pôvodnú uzávierku súhrnného výkazu. Neodporúčame ju však zmazať, pretože by nebolo možné dodatočný SV vytvoriť.

  • Po oprave dokladov uzávierku vytvoríme znovu, budeme mať tak za príslušné obdobie 2 uzávierky a pri tlači si zvolíme voľbu – Dodatočný.

Rozlišujeme 2 základné spôsoby uvedenia opravy údajov:

Ak opravujeme len hodnotu dodaného (premiestneného) tovaru, dodanej služby, údaje v stĺpci Kód 1 alebo 2 a IČ DPH sú správne, nemenia sa. V dodatočnom SV bude uvedený len JEDEN záznam so správnou hodnotou, neuvádza sa „storno“ pôvodného záznamu.

  • Pri zmene hodnoty program uvedie záznam so správnou hodnotou.

  Riadny SV

 

Dodatočný SV

 

 

  • Pri úplnom stornovaní dodávky program uvedie záznam s nulovou hodnotou

 Riadny SV

  

Dodatočný SV


2. Ak opravujeme nesprávne uvedené IČ DPH alebo kód (stĺpec „Kód 1 alebo 2“), hodnota sa nemení. V dodatočnom SV sa v jednom riadku uvedie STORNO záznam a v druhom riadku sa uvedie správny údaj, tzn. uvádzajú sa DVA riadky.

  • Oprava nesprávneho IČ DPH pri dodaní (premiestnení) tovaru, služby do EÚ.

Riadny SV

 

 

V dodatočnom SV sa v prvom riadku uvedie stornovaný nesprávny záznam (nesprávne IČ DPH) s hodnotou „0“ v stĺpci Hodnota tovarov a služieb a s kódom uvedeným rovnako, ako bol uvedený v riadnom SV – v našom prípade pre tovar bez kódu. V druhom riadku sa uvedie správny záznam s hodnotou a kódom ako v pôvodnom SV.

 Dodatočný SV

 

 

  • Oprava nesprávne priradeného kódu

    a) v riadnom SV sme zadali kód (trojstranný obchod (kód 1) alebo služba (kód 2)), ale nemal tam byť (išlo o dodanie tovaru – uvádza sa bez kódu)

 Riadny SV

 

V prvom riadku je stornovaný nesprávny záznam, kde hodnota aj kód budú mať uvedenú „0“. V druhom riadku sa uvedie správny záznam, t.j. s hodnotou dodaného tovaru uvedeného v riadnom SV a bez uvedenia kódu trojstranného obchodu alebo služby.

 Dodatočný SV

 b) v riadnom SV sme omylom uviedli dodávku tovaru, tzn. bez kódu a správne mal byť uvedený kód (trojstranný obchod (kód 1) alebo služba (kód 2))

 Riadny SV

 

V prvom riadku je stornovaný nesprávny záznam s hodnotou „0“ a  s prázdnym kódom  v stĺpci „Kód 1 alebo 2“. V druhom riadku sa uvedie správny záznam, t.j. s hodnotou dodanej služby uvedenej v riadnom SV a so správnym kódom 2 pre službu.

Dodatočný SV

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link