Svieti Vám výplata na červeno?

Stalo sa Vám niekedy, že po vygenerovaní výplaty ostal pri zamestnancovi v stĺpci Plat červený štvorček so zelenou fajkou? Program upozorňuje, že vo výplate chýbajú niektoré údaje, ktoré je potrebné doplniť. V nasledujúcich riadkoch uvedieme prípady, pri ktorých sa môže stať, že mzda bude svietiť na červeno.

Prípady:

  • v zložke mzdy nie je uvedená čiastka – napríklad, ak je zamestnanec celý mesiac PN, do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy bez vypočítanej čiastky. Stačí v tomto prípade vymazať zložku mzdy s nulovou čiastkou, keďže zamestnanec v danom mesiaci nič neodpracoval,
  • zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký,
  • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
  • zamestnanec má prečerpanú dovolenku,
  • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
  • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
  • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
  • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25%, N02 – náhrada príjmu počas PN 55% nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená. 

Pre sledovanie prípadov, kedy sa vám mzda zobrazí na červeno je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia Nastavenia – záložka Upozornenia.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          17.04.2020

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link