Svieti Vám výplata na červeno ?

Stalo sa Vám niekedy že Vám po vygenerovaní výplaty ostal pri zamestnancovi v poli Plat zelený štvorček v červenom poli? Program Vás upozorňuje, že vo výplate chýbajú niektoré údaje, ktoré je potrebné doplniť. V nasledujúcich riadkoch uvedieme prípady, pri ktorých sa Vám môže stať, že bude mzda svietiť na červeno.

Prípady:

  • V zložke mzdy nie je uvedená čiastka – napríklad, ak má zamestnanec celý mesiac PN a do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy bez vypočítanej čiastky, keďže v danom mesiaci nič neodpracoval.

Zložku mzdy s prázdnou čiastkou je potrebné z výplaty vymazať.

 

  • Zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký, alebo väčšina prostriedkov bola zrazená zrážkou s vyššou prioritou (výplata je mínusová),
  • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
  • zamestnanec má prečerpanú dovolenku,
  • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
  • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
  • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
  • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25%, N02 – náhrada príjmu počas PN 55% je vyplnená výsledná čiastka náhrady, ale nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená,

Pre sledovanie prípadov, kedy sa vám mzda zobrazí na červeno je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia Nastavenia – záložka Upozornenia.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link