Termíny na daňové povinnosti pre rok 2019

Do 11. 2. 2019 zamestnávateľ vystaví a doručí Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom (10.2.2019 pripadlo na nedeľu), ktorí si oň požiadali do 5.2.2019.

Do 15. 2. 2019 zamestnanec predloží zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Do 11. 3. 2019 zamestnávateľ doručí Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie dane (10.3.2019 pripadlo na nedeľu).

Do 1. 4. 2019 zamestnávateľ vykoná Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci rok (31.3.2019 pripadlo na nedeľu).

Do 15. 4. 2019 zamestnávateľ vystaví zamestnancom, ktorí o to požiadali, Potvrdenie o zaplatení dane.

Do 30. 4. 2019 zamestnávateľ doručí príslušnému správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov a odvedie nedoplatok na dani zamestnanca, ak chce zamestnanec poukázať 2 % alebo 3 % dane aj v sume nižšej ako 5 € a doručí zamestnancovi doklad o vykonanom RZD.

Do 31. 5. 2019 resp. pri zúčtovaní mzdy za apríl, zamestnávateľ vysporiada preplatok na dani, daňovom bonuse v mzde zamestnanca.

Do konca zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ vysporiada nedoplatok so zamestnancom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.02.2019


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link