Trexima

Vybral Vašu firmu Štatistický úrad pre štatistické zisťovanie o cene práce? V programe OLYMP môžete vytvoriť export štatistického výkazu Trexima jednoducho a rýchlo.

Vytvorenie exportu

Cez menu EXPORTY – Trexima môžete vytvoriť nasledovné exporty:

  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01
  • Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04
  • Polročný výkaz PLATY 1-02 – možnosť tohto exportu majú iba tí zamestnávatelia, ktorí majú cez Organizácia – Podnik zapnutú voľbu Verejná správa.

Po zvolení konkrétneho exportu sa zobrazí formulár, v ktorom zvolíte miesto uloženia exportu a obdobie štatistického zisťovania – štvrťrok prípadne rok.

Od verzie 20.50 môžete pri exporte Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04 označiť voľbu Organizácia mala odpustené odvody za apríl 2020. Po označení voľby sa aprílové odvody za zamestnávateľa do exportu neuvedú.

 

Termíny pre odoslanie uvedených výkazov

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 – do 30. 04. po sledovanom období,

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 – do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období,

Polročný výkaz PLATY 1-02 – do 31. 07. a do 31. 01. po sledovanom období.

 

Nastavenia potrebné pre správne vytvorenie exportu

  1. Cez Organizácia – Podnik na záložke Nastavenia je potrebné vyplniť pole Štatistická klasifikácia ek. čin. (SK NACE).

2. Cez Organizácia – Podnik na záložke Údaje pre ISCP (Trexima) je potrebné doplniť všetky kódy. Pomôcka na vyplnenie sa zobrazí, ak sa myškou nastavíte do konkrétneho poľa.

3. V Personalistike u zamestnancov na karte Kvalifikácia záložka Dosiahnuté vzdelanie je potrebné vyplniť Kód odboru vzdelania.

Trexima vydala nové kódy odboru vzdelávania pre rok 2020 pre zamestnancov, ktorí skončili  strednú alebo vysokú školu v roku 2020.

Kódy nemusíte prácne hľadať. Stačí kliknúť na voľbu Vytvor kód a po zadaní školy Vám program kód automaticky vyplní. Kódy vyplníte len pre zamestnancov  zamestnaných na hlavný pracovný pomer.

 

4. V Personalistike u zamestnancov na karte údaje a prostriedky na záložke Štatistika vyplníte ďalšie uvedené polia. Využiť môžete vstup do číselníka prostredníctvom ikony s lupou.

 

Ak má Vaša firma strediská, je potrebné vyplniť v organizačnej štruktúre podniku cez Organizácia – Štruktúra podniku na konkrétnom stredisku PSČ (v samotnom exporte sa tento údaj preklopí na tzv. kód pracoviska).

Ak strediská vo firme nemáte, kód sa potiahne z adresy z podnikových údajov v Organizácia – Podnik.

Pri samotnom exporte program skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené. Pri chýbajúcich údajoch program zobrazí dialógové okno so zoznamom varovaní v stĺpci Popis. V stĺpci Skupina nájdete informáciu, u akého zamestnanca (osobné číslo) nie sú vyplnené potrebné údaje.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.08.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link