Tuzemské samozdanenie – nedaňový výdavok

Tuzemské samozdanenie – nedaňový výdavok

Od partnera ABC, s. r. o. sme dňa 11. 01. 2021 nakúpili na faktúru mätový čaj v sume 1 000 eur. Náš partner je platiteľ DPH. Nakoľko nakúpený tovar máme na reprezentačné účely, nevzniká nám nárok na odpočet DPH z dokladu. Tento nákup bude pre nás nedaňový výdavok.

Účtovanie dokladu

Pri účtovaní DF využijeme vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.  Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania.

Program Omega zaúčtuje odvod DPH so smerovaním na riadky 0910 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže nemáme nárok na odpočet DPH, vymažeme posledné dva riadky odpočtu a namiesto toho ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíme v menu Číselník – Účtový rozvrh ako nedaňový.

Napriek tomu, že v doklade neodpočítavame DPH, doklad by sa mal podľa zákona zobrazovať aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane. Práve typ sumy zKV20 zabezpečí, že sa doklad zobrazí správne v Kontrolnom výkaze DPH a zároveň aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ alebo by sme len vymazali posledné riadky odpočtu, doklad by sa v takomto prípade nezobrazoval v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

Od partnera ABC, s. r. o. sme dňa 01. 02. 2021 nakúpili na faktúru ryžu a mätový čaj v sume 1 500 eur. Partner je platiteľ DPH. Mätový čaj, ktorý sme zakúpili, máme na reprezentačné účely. Ryžu používame na podnikateľské účely. V takomto prípade máme nárok na čiastočný odpočet DPH.

Účtovanie dokladu

Pri účtovaní DF využijeme opätovne vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.  Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania.

Program Omega zaúčtuje odvod DPH so smerovaním na riadky 0910 daňového priznania DPH. Zároveň  zaúčtuje v plnej výške aj odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, ručne upravujeme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať. Na riadok č. 8 zaevidujeme hodnotu DPH, ktorú si naopak odpočítať nemôžeme. Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme
na nákladový nedaňový účet, v našom prípade 513 100.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link