Menu

Tuzemské samozdanenie – nedaňový výdavok

Tuzemské samozdanenie – nedaňový výdavok

Od partnera ABC, s. r. o. sme dňa 11. 01. 2021 nakúpili na faktúru mätový čaj v sume 1 000 eur. Náš partner je platiteľ DPH. Nakoľko nakúpený tovar máme na reprezentačné účely, nevzniká nám nárok na odpočet DPH z dokladu. Tento nákup bude pre nás nedaňový výdavok.

Účtovanie dokladu

Pri účtovaní DF využijeme vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.  Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania.

Program Omega zaúčtuje odvod DPH so smerovaním na riadky 0910 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže nemáme nárok na odpočet DPH, vymažeme posledné dva riadky odpočtu a namiesto toho ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíme v menu Číselník – Účtový rozvrh ako nedaňový.

Napriek tomu, že v doklade neodpočítavame DPH, doklad by sa mal podľa zákona zobrazovať aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane. Práve typ sumy zKV20 zabezpečí, že sa doklad zobrazí správne v Kontrolnom výkaze DPH a zároveň aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ alebo by sme len vymazali posledné riadky odpočtu, doklad by sa v takomto prípade nezobrazoval v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

 

Doklad s prenosom DP s čiastočným nárokom na odpočet

Odberateľ – slovenský platiteľ DPH, nakúpil od partnera ABC s. r. o., tiež platiteľa DPH, na faktúru ryžu a sypaný mätový čaj v sume 1 500 eur Mätový čaj, ktorý odberateľ zakúpil, je určený na reprezentačné účely. Ryžu používa na podnikateľské účely. V takomto prípade má nárok na čiastočný odpočet DPH.

Účtovanie dokladu

Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, použijeme automatické účtovanie 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69 .  Z dôvodu, že výšku nákladov spojenú s nákupom ryže a čaju potrebujeme v účtovníctve rozdeliť na dva rôzne nákladové účty 501.000 a 513.999, rozdelíme účtovný zápis s typom sumy V.

V 6. riadku upravíme základ dane na hodnotu, z ktorej si môžeme uplatniť DPH. V našom prípade ide o sumu 1000 eur, čo predstavuje hodnotu kúpenej ryže.

Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať a ručne vytvoríme 8. účtovný zápis, kde zapíšeme hodnotu DPH, ktorú si odpočítavať nebudeme. Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nákladový nedaňový účet.

Doklad bude uvedený aj v  Evidencii DPH – odpočítanie dane.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty