Menu

Účtovanie dokladov od spoločnosti Alza CZ

Dostali sme faktúru od spoločnosti Alza CZ, ktorá má pridelené slovenské IČ DPH a na faktúre je použitá nulová sadzba DPH. V záverečnom texte je uvedená informácia o prenesení daňovej povinnosti. 

Ak vychádzame z predpokladu, že spoločnosť Alza CZ je registrovaná pre DPH na Slovensku podľa § 5, tak v programe účtujeme o tuzemskom samozdanení a prenose daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH.

Faktúru zaúčtujeme v okruhu DF – Došlé faktúry pomocou automatického účtovania
27 DF – Tuz.samozdanenie – prenos DP § 69.

Daňová povinnosť bude na riadkoch 0910odpočítanie dane bude na riadku 19 daňového priznania DPH. Doklad sa zobrazí v časti B1 kontrolného výkazu DPH.  

Pokiaľ spoločnosť Alza CZ zašle faktúru s českým IČ DPH a s prenosom daňovej povinnosti, faktúru za nadobudnutie tovaru evidujeme štandardne v okruhu zDF – Zahraničné došlé faktúry pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH.

KROS
Copy link