Účtovanie preplatku/nedoplatku z RZZP

Preplatok z RZZP za SZČO

Zaevidovanie pohľadávky

 • Vyplňte partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Iná pohľadávka,
 • doplňte predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N – Neobsahuje a doplňte sumu preplatku,
 • Stĺpec PD vyberte Príjem zdanený zrážkou u zdroja, prípadne doplňte vlastné členenie,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Pohľadávku uhraďte v peňažnom denníku ako Banka/Príjem.

 

 

Nedoplatok z RZZP za SZČO

Zaevidovanie záväzku

 • Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Odvody poistného,
 • doplňte Predmet fakturácie,
 • sumu nedoplatku doplňte do základu,
 • Stĺpec PD vyberte Odvody do fondov a členenie – Nedoplatok z RZZP (SZČO),
 • vyplnený formulár uložte.
 • Záväzok uhraďte v peňažnom denníku ako Banka/Výdavok.

Preplatok z RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa

Zaevidovanie pohľadávky

 • Vyplňte partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Iná pohľadávka,
 • doplňte predmet fakturácie,
 • v poli % DPH  vyberte N – Neobsahuje a doplňte sumu preplatku,
 • Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane, prípadne doplňte vlastné členenie,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Pohľadávku uhraďte v peňažnom denníku ako Banka/Príjem.

 

Nedoplatok z RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa

 • Sumu nedoplatku zrazíte v mzde za príslušne obdobie,
 • nedoplatok bude zaúčtovaný do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane po úhrade mzdy v peňažnom denníku.

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link