Menu

Ukončenie OČR – nevypočítané odvody

Stalo sa Vám, že program vypočítal v mzde zamestnanca na záložke zrážky iba úrazové a zdravotné poistenie?

Dôvodom je, že má zamestnanec nesprávne ukončenú PN, resp. OČR. Po potvrdení výplaty Vás na túto skutočnosť program upozorní aj s tipom ako postupovať, aby odvody boli vo výplate vypočítane správne.

Ako zabezpečiť, aby odvody boli správne?

Aby program vypočítal správne odvody, nestačí len ukončiť PN, resp. OČR v Personalistike zamestnanca na záložke Evidencia neprítomnosti. Je potrebné:

  1. vstúpiť do mzdy zamestnanca cez Oprav (v mesiaci, v ktorom PN, resp. OČR skončila),
  2. nastaviť sa na zložku mzdy, v ktorej je označený posledný deň PN, resp. OČR a vstúpiť do nej cez Oprav,
  3. na zadanej PN alebo OČR vypnúť pole neukončené,
  4. zložku mzdy potvrdiť cez OK,
  5. mzdu potvrdiť cez OK.

Ak máte mesiac už uzamknutý bude potrebné ho odomknúť. Stačí ísť cez menu Domov – Kalendár. Postavíte sa na mesiac, ktorý chcete odomknúť a cez tlačidlo Odomkni ho odomknete.

Následne je ešte potrebné vstúpiť do aktuálnej výplaty  cez Oprav a potvrdiť ju cez OK. Program automaticky dopočíta všetky odvody.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                        03.08.2020

KROS
Copy link