Menu

Ukončenie pracovného pomeru

Pri zadávaní dátumu ukončenia pracovného pomeru resp. dohody je možné v rozbaľovacom zozname „Podľa“ vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný pomer resp. dohoda ukončuje (t.j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,…), na základe čoho program vytlačí správne dokument Ukončenie pracovného pomeru resp. Ukončenie dohody.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • 59 ods. 4 ZP – pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca
 • 59 ods. 5 ZP – pracovný pomer zaniká, ak bude zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s § 58 ods. 6 ZP
 • 60 ZP – skončenie pracovného pomeru dohodou
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. b) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. c) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa predpoklady na výkon práce
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 3 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky na riadny výkon práce určené vo vnútornom predpise
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch vyzval na odstránenie nedostatkov, ale zamestnanec ich neodstránil
 • 63 ods. 1 písm. e) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede
 • 67 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca
 • 68 ods. 1 písm. a) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • 68 ods. 1 písm. b) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu
 • 71 ZP – skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 • 72 ZP – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

 

Pri ukončení pracovného pomeru je možnosť automaticky ukončiť aj zdravotnú poisťovňu. Ak zapnete voľbu „Automaticky ukončiť aj zdrav. poistenie“ dátum ukončenia pracovného pomeru sa automaticky prenesie aj do dátumu ukončenia zdravotného poistenia na karte Zdravotné poistenie.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Ukončenie dohody.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.
Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Robíte zmeny v rozpočte a zároveň chcete mať možnosť sa kedykoľvek vrátiť k pôvodnej verzii? Úpravy v rozpočte vám zaberajú veľa času a radi by ste ich robili efektívnejšie? Potrebujete si prispôsobiť tabuľku rozpočtu a zobrazenie údajov vaším potrebám? Robiť chyby je ľudské a aj s nimi vám vie program pomôcť. Pozrite si video a úprava rozpočtu sa stane vašou obľúbenou činnosťou v programe.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link