Menu

Ukončenie pracovného pomeru

Pri zadávaní dátumu ukončenia pracovného pomeru resp. dohody je možné v rozbaľovacom zozname „Podľa“ vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný pomer resp. dohoda ukončuje (t.j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,…), na základe čoho program vytlačí správne dokument Ukončenie pracovného pomeru resp. Ukončenie dohody.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • 59 ods. 4 ZP – pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca
 • 59 ods. 5 ZP – pracovný pomer zaniká, ak bude zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s § 58 ods. 6 ZP
 • 60 ZP – skončenie pracovného pomeru dohodou
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. b) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. c) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa predpoklady na výkon práce
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 3 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky na riadny výkon práce určené vo vnútornom predpise
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch vyzval na odstránenie nedostatkov, ale zamestnanec ich neodstránil
 • 63 ods. 1 písm. e) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede
 • 67 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca
 • 68 ods. 1 písm. a) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • 68 ods. 1 písm. b) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu
 • 71 ZP – skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 • 72 ZP – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

 

Pri ukončení pracovného pomeru je možnosť automaticky ukončiť aj zdravotnú poisťovňu. Ak zapnete voľbu „Automaticky ukončiť aj zdrav. poistenie“ dátum ukončenia pracovného pomeru sa automaticky prenesie aj do dátumu ukončenia zdravotného poistenia na karte Zdravotné poistenie.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Ukončenie dohody.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link