Menu

Ukončenie pracovného pomeru

Pri zadávaní dátumu ukončenia pracovného pomeru resp. dohody je možné v rozbaľovacom zozname „Podľa“ vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný pomer resp. dohoda ukončuje (t.j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,…), na základe čoho program vytlačí správne dokument Ukončenie pracovného pomeru resp. Ukončenie dohody.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • 59 ods. 4 ZP – pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca
 • 59 ods. 5 ZP – pracovný pomer zaniká, ak bude zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s § 58 ods. 6 ZP
 • 60 ZP – skončenie pracovného pomeru dohodou
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. b) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. c) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa predpoklady na výkon práce
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 3 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky na riadny výkon práce určené vo vnútornom predpise
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch vyzval na odstránenie nedostatkov, ale zamestnanec ich neodstránil
 • 63 ods. 1 písm. e) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede
 • 67 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca
 • 68 ods. 1 písm. a) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • 68 ods. 1 písm. b) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu
 • 71 ZP – skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 • 72 ZP – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

 

Pri ukončení pracovného pomeru je možnosť automaticky ukončiť aj zdravotnú poisťovňu. Ak zapnete voľbu „Automaticky ukončiť aj zdrav. poistenie“ dátum ukončenia pracovného pomeru sa automaticky prenesie aj do dátumu ukončenia zdravotného poistenia na karte Zdravotné poistenie.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Ukončenie dohody.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty