Menu

Uzávierka jázd

Uzávierku jázd v programe OMEGA vykonáme cez menu Evidencia – Jazdy – Funkcie – Uzávierka jázd. V záložke Upresni vyberieme konkrétne auto, za ktoré chceme vykonať uzávierku.

Po výbere požadovaného auta sa sprístupní bunka Pridaj, cez ktorú vytvoríme uzávierku. V zobrazenom formulári zadáme obdobie, za ktoré chceme uzávierku vykonať.

Do bunky V nádrži ostalo doplníme skutočný stav PHL v nádrži v čase uzávierky. Ak stlačíme lupku vedľa danej bunky, automaticky sa nám doplní stav nádrže podľa normovanej spotreby.

Počiatočný stav zobrazuje údaj o stave nádrže na začiatku uzatvoreného obdobia. Tento stav je totožný s konečným stavom z predchádzajúcej uzávierky.

Uzávierka jázd slúži na výpočet hodnôt, ktoré uvidíme v tlačovej zostave Kniha jázd, napr. skutočnú spotrebu, normovanú spotrebu, celkový nákup PHL a pod.

Uzávierky musia nasledovať po sebe. Nie je možné uzatvárať jazdy napr. za mesiac jún, pokiaľ nemáme uzavreté jazdy za máj.

 

Po vytvorení uzávierky je možné  vytlačiť Knihu jázd cez menu Firma – Uzávierka – Jázd – Tlač.

Výpočet náhrad za použitie vlastného motorového vozidla

 Tlačovú zostavu Kniha jázd vytlačíme cez menu Firma – Uzávierka – Jázd – Tlač – Kniha jázd – vlastné vozidlo.

Vzorec na výpočet Náhrady za PHL:

1. jazde je zadaná spotreba  auta: Mesto 6,2L/100 km, Mimo mesta 7L/100km.

Výpočet náhrady za PHL v tejto jazde:

(Počet ubehnutých km v meste  x  Spotreba v meste): 100 = (100km x 6,2):100= 6,2 eura.

(Počet ubehnutých km mimo mesta   x  Spotreba mimo mesta):100 =( 800 km x 7):100 = 56 eur.

Náhrada za PHL: (6,2 + 56) x 1,8 eura (cena za čerpanie)= 111,96 eura.

 

2. jazde je zadaná spotreba za auto: Kombinovane 7,5L/100 km

Výpočet náhrady za PHL v tejto jazde:

(236 km x 7,5L/100km):100 =17,7 eur.

Náhrada za PHL: 17,7 x 1,8 eura ( cena za L čerpania)= 31,86 eura.

Celková náhrada za PHL sa vypočíta ako súčet jednotlivých výpočtov: 31,86 + 111,96 = 143,82 eura.

Výpočet náhrad za použitie služobného motorového vozidla

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty