Menu

Užitočné tipy pred vytvorením DPFO B

Kontrola zúčtovaných doklad v PD s podrobným prehľadom

 • Cez menu Prehľady/ Príjmy a výdavky si zobrazte a skontrolujte aktuálny stav zaúčtovaných dokladov z peňažného denníka a základ dane,
 • pomocou tlačidla Filter zapnite Dátum vyhotovenia a zvoľte príslušné účtovné obdobie,
 • pomocou tlačidla Info zapnite voľbu Súčty podľa základu dane, čím si zobrazíte prehľadnú tabuľku príjmov, výdavkov a vypočítaný základ dane.
 • Zaúčtované doklady skontrolujte podľa konkrétneho Stĺpca PD,
 • kliknite v tabuľke Stĺpec PD na Zruš výber a zvoľte si požadovaný stĺpec – napr. Výdavok za zásoby,
 • tlačidlom Info zapnite Členenie stĺpca PD pre podrobnejší prehľad,
 • kontrolu si uľahčíte vytlačením formulára Príjmy a výdavky s dokladmi.

Kontrola zúčtovaných odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne v peňažnom denníku

 • Cez menu Evidencie/Peňažný denník si zvoľte aktuálne Účtovné obdobie, Stĺpec PD – Odvody do fondovčlenenie Sociálne/Zdravotné poistenie,
 • pomocou tlačidla Info si zobrazte Rozpis interného rozúčtovania, kde si môžete skontrolovať či zaúčtované doklady majú správne nastavené členenie.

Do daňového priznania DPFO typ B smerujú len odvody za SZČO a toto smerovanie si viete skontrolovať/nastaviť cez Firma/Nastavenia/Stĺpce a členenie peňažného denníka/Výdavky ovplyvňujúce základ dane/Odvody do fondov.

V DPFO sa odvody automaticky načítajú do riadku Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona na 4 strane a na strane 17 do tabuľky Účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Overenie aktuálneho stavu daňovej povinnosti

 • Cez Prehľady/ Daňová a odvodová kalkulačka zistíte aktuálny stav Vašej daňovej povinnosti,
 • údaje sú automatický načítané zo zaúčtovaných dokladov z peňažného denníka,
 • v prípade potreby si doplňte údaje o nezdaniteľných častiach a daňovom bonuse,
 • zobrazené údaje budú automaticky načítané do daňového priznania.

Daňové priznanie vytvoríte cez Menu Firma/Daňové priznanie výkazy a závierka/Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B cez Pridaj.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty