Menu

Vlastné zložky mzdy

V zostave Profesionál Vám program OLYMP umožňuje vytváranie kópií existujúcich zložiek mzdy – s vlastným názvom a s použitím prislúchajúcej legislatívy. Napríklad, zložku mzdy (ďalej len ZM) 360_osobné prekážky platené priem.(paragraf) používate aj v prípade, keď zamestnanec daruje krv.

Pre uľahčenie Vašej práce si teda vytvoríte pre danú situáciu vlastnú ZM. Cez Mzdové funkcie – Mzdová osnova sa nastavíte na požadovanú ZM a kliknete na tlačidlo Kópia.

V nasledujúcom okne zadáte nový názov napr. darovanie krvi a potvrdíte OK.

 

Pri zložkách mzdy, ktoré sa do výplaty automaticky prenášajú, napr. na základe zadania v Evidencii neprítomností v Personalistike, je možné v kópii zložky označiť pole Predvolené, na základe čoho program pri výpočte uprednostní vami určenú zložku mzdy. Pri niektorých zložkách mzdy si navyše môžete, okrem vlastného názvu, zadať aj vlastnú tarifu, ktorú budete používať.

Napr. máte vo firme dohodnuté, že za prvé 3 dni nemoci dostane zamestnanec až 55% náhradu príjmu. Pri vytvorení kópie zložky mzdy do Tarify zadáte 55% a označíte pole Predvolené. Po zadaní nemoci v Personalistike program vo výpočte mzdy použije automaticky ZM_N01A – náhrada príjmu počas PN s 55% tarifou.

Zložky mzdy sa automaticky pridajú do mzdovej osnovy pod Vami vytvorenými názvami a môžete ich využívať pri pridávaní v Personalistike alebo vo Výpočte mzdy.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  29.04.2020
KROS
Copy link