Menu

Vlastné zložky mzdy

V zostave BIZNIS, PROFI alebo Profesionál Vám program OLYMP umožňuje vytváranie kópií existujúcich zložiek mzdy s vlastným názvom napr. v cudzom jazyku a s použitím prislúchajúcej legislatívy.

Túto funkčnosť využijete v prípade, ak Vaši zamestnanci nerozumejú, z čoho je vypočítaná ich mzda na výplatnej páske, napr. nevedia, čo sa skrýva pod názvom zložky mzdy 360 – osobné prekážky platené priem.(paragraf). Uvedenú zložku mzdy (ďalej len ZM) je možné použiť v rôznych situáciách, aj v prípade, ak zamestnanec daruje krv alebo bol na pohrebe rodinného príslušníka.

Pre uľahčenie Vašej práce si vytvoríte pre danú situáciu vlastnú ZM – Darovanie krvi. Cez Mzdové funkcie – Mzdová osnova sa nastavíte na požadovanú ZM a kliknete na tlačidlo Kópia.

V nasledujúcom okne zadáte nový názov napr. Darovanie krvi. Vytvorením kópie zložky mzdy máte možnosť zmeniť nielen názov, ale zadefinovať aj obdobie platnosti, popis zložky mzdy, poznámku a nastaviť vlastnú tarifu, ktorú program neskôr zohľadní pri generovaní výplaty. Po potvrdení kópie ZM program vytvorí ZM 360A – Darovanie krvi

Zložky mzdy sa automaticky pridajú do mzdovej osnovy pod Vami vytvorenými názvami a môžete ich využívať pri pridávaní v Personalistike alebo vo Výpočte mzdy.

Pri tvorbe kópií zložiek mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa, 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka, 337 – prekážky v práci platené tarifou máte možnosť označiť voľbu Vonkajší faktor, ak ide o prekážku v práci z dôvodu vonkajšieho faktora podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce (napr. okolnosť vyššej moci, havária, prírodná katastrofa a pod.).

Pri zložkách mzdy, ktoré sa do výplaty automaticky prenášajú na základe zadania v Evidencii neprítomností v Personalistike, je možné v kópii zložky označiť pole Predvolené, na základe čoho program pri výpočte mzdy uprednostní vami určenú zložku mzdy. Pri niektorých zložkách mzdy si navyše môžete, okrem vlastného názvu, zadať aj vlastnú tarifu, ktorú budete používať.

Napr. vo firme máte dohodnuté, že za prvé 3 dni nemoci dostane zamestnanec až 55 % náhradu príjmu. Pri vytvorení kópie zložky mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % do Tarify zadáte 55 % a označíte pole Predvolené. Po zadaní nemoci v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti program vo výpočte mzdy použije automaticky ZM_N01A – náhrada príjmu počas PN s 55 % tarifou.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                    26.5.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty