Voľby 2019

16. a 30. marca 2019 prebehli voľby prezidenta Slovenskej republiky. Odmena člena komisie je stanovená Vyhláškou MV SR č. 308/2015 Z. z. vo výške 36,37 € na deň konania volieb. To znamená v sume 72,74 € za I. a II. kolo volieb prezidenta.

Ako vyplatíte odmenu členom volebnej komisii?

Pripravili sme postup, podľa ktorého vyplatíte odmenu. Môžu nastať dve situácie :

1.Zamestnanec má u Vás pracovný pomer

Vo výplate pridáte zložku mzdy 960 peňažný príjem bez SP a ZP. Uvedený príjem sa považuje za oslobodený od dane a nezahŕňa sa ani do vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie.

2.Zamestnanec nemá u Vás pracovný pomer

Zamestnanca pridáte do Personalistiky. Na karte Pracovné pomery a Zdravotné poistenie údaje nevyplníte, pretože zamestnanec nebude platiť odvody ani daň. Vygenerujete mzdu aj keď nie je zadaný žiaden pracovný pomer a pridáte zložku mzdy 960 peňažný príjem bez SP a ZP. Zamestnancovi vyplatíte celý príjem za členstvo vo volebnej komisii.

Pred generovaním mzdy tohto zamestnanca je potrebné zobraziť všetky položky.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via