Menu

Vrátenie preplatku z RZD, DB na deti a DB na zaplatené úroky

Zamestnávateľ bol povinný vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancom, ktorí oň požiadali do 31. marca 2022. Ak zamestnancom vznikol v zúčtovaní preplatok na dani resp. preplatok daňového bonusu, vyplatí ho zamestnávateľ zamestnancom, a to najneskôr v mzde za apríl 2022.

Preplatok z RZD

O vyplatený preplatok na dani z RZD, zložka mzdy Z10  – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok, si zamestnávateľ znižuje odvod preddavkov na daň. Ak je výška vyplateného preplatku dane vyššia ako preddavková daň, môže zamestnávateľ požiadať správcu dane o jeho vrátenie.

Požiadať o vrátenie preplatku z RZD je možné v ktoromkoľvek mesiaci. V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD.

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu vytlačíte Žiadosť o vrátenie preplatku dane z ročného zúčtovania (Tlač – Tlač – Odvod dane – Žiadosti). Program v nej uvedie požadovanú čiastku z vygenerovaného prevodného príkazu.

Dokument Ročný prehľad zúčtovania dane a daňového bonusu podľa pracovníkov vytlačíte cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov.

Preplatok na daňovom bonuse na deti

O vyplatený daňový bonus (DB) mesačný alebo z ročného zúčtovania, zložka mzdy Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok, zamestnávateľ mesačne znižuje odvod preddavkov na daň. Pokiaľ výška vyplateného DB je vyššia ako suma v riadku 4 Prehľadu, môže požiadať daňový úrad o jeho vrátenie. O vrátenie vyplateného DB požiada prostredníctvom mesačného prehľadu v časti III.

Požiadať o vrátenie DB je možné len v mesiacoch marec, jún, septemberdecember. V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu.

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu program v Prehľade o zrazených preddavkoch za mesiac marec, jún, september alebo december v III. časti automaticky označí voľbu Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a uvedie sumu.

Preplatok na daňovom bonuse na zaplatené úroky

O vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky z ročného zúčtovania, zložka mzdy Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky, zamestnávateľ mesačne znižuje odvod preddavkov na daň. Pokiaľ výška vyplateného DB na zaplatené úroky je vyššia ako suma uvedená v riadku 4 Prehľadu, znížená o riadky 5 a 6, môže požiadať daňový úrad o jeho vrátenie. O vrátenie vyplateného DB na zaplatené úroky požiada prostredníctvom mesačného prehľadu v časti III.

Požiadať o vrátenie DB na zaplatené úroky je možné len v mesiacoch marec, jún, septemberdecember. V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu program v Prehľade o zrazených preddavkoch za mesiac marec, jún, september alebo december v III. časti automaticky označí voľbu Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky a uvedie sumu.

Vysporiadanie preplatku z RZD, DB na deti a DB na zaplatené úroky si môžete skontrolovať v dokumente Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 22.04.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty