Vyhľadávanie zložiek mzdy

V mzdovej osnove (Mzdové funkcie – Mzdová osnova) máme veľa zložiek mzdy, aby si dokázal vybrať naozaj každý. Ako čo najrýchlejšie vybrať tú správnu ? Ukážeme Vám 3 tipy na jednoduchšiu orientáciu v nich.

  1. Kategórie– zložky mzdy sú zaradené podľa týchto kategórií:

##  ZÁKLADNÉ ZLOŽKY MZDY

1## NADSTAVBOVÉ ZLOŽKY MZDY

14# MZDOVÉ PRÍPLATKY

2## PRÉMIE A ODMENY

3## NÁHRADY MZDY

4## MIMORIADNE PRÍJMY

5## PRÍSPEVKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

6## NEPEŇAŽNÉ ZLOŽKY MZDY

9## OSTANÉ ZLOŽKY MZDY

A## NEPRÍTOMNOSŤ V ZAMESTNANÍ

K## VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANÍM

N## NEMOCENSKÉ A ŠTÁTNE DÁVKY

P## POMOCNÉ ZLOŽKY PRE ZAÚČTOVANIE

Z## ROČNÉ ZÚČTOVANIE

V každej kategórií nájdete príbuzné zložky mzdy. Napríklad kategória 2## PRÉMIE A ODMENY sústreďuje  odmeny a prémie, ktoré môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi vyplatiť.

 

  1. Vyhľadávanie v stĺpcoch Kód, Názov, …ak potrebujete použiť zložku mzdy, týkajúcej sa napr. úmrtia, do poľa Nájdi zadáme kľúčové slovo alebo časť slova úmr (ako úmrtie).

Časť slova odporúčame uviesť z dôvodu, ak slovo nie je v základnom tvare, aby ho program vedel vyhľadať aj v ďalších zložkách mzdy.

Program sa automaticky nastaví na zložku mzdy 360 osobné prekážky platené priemerom. Po stlačení klávesy enter, sa posunie na ďalšiu zložku mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF, ktorá sa použije v prípade, ak zamestnávateľ poskytne z prostriedkov sociálneho fondu svojmu zamestnancovi príspevok na sociálnu výpomoc, napr. aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca.

 

  1. Filtrovanieoznačením voľby filtruj je možné filtrovať zložky mzdy s rovnakou vlastnosťou. Ak kliknete na lievik vedľa, zobrazia sa iba zložky mzdy, ktorých údaje v aktuálnom stĺpci vyhovujú zadanému výrazu v textovom poli Nájdi.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link