Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2019

Ak si chce zamestnanec v roku 2019 uplatniť mesačne nezdaniteľnú časť na daňovníkadaňový bonus na dieťa, je potrebné, aby podpísal Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2019. Termín na podpísanie je:

  • do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania,
  • každoročne do konca januára,
  • ak dôjde k zmene, tak v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Pre rok 2019 platí:

Program uplatní zamestnancovi NČZD a DB iba ak je v Personalistike na karte Mzdové údaje označené Prehlásenie o dani a Odpočet nezd. časti na zamestnanca. Pre uplatnenie DB je potrebné, okrem toho mať pridané dieťa na karte Rodinné údaje a musia byť splnené všetky zákonom stanovené podmienky.

Tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2019 sa nemení a v platnosti zostáva minuloročný vzor.

 

Tento dokument nájdete v Olympe cez Tlač – Tlač – Všetky zostavy – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov.

Nástup nového zamestnanca

Zamestnancovi dáte podpísať Vyhlásenie najneskôr do konca mesiaca, v ktorom pracovný pomer začína. Podpísaním tohto dokumentu Vám zamestnanec oznamuje, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť a daňový bonus.

Tento dokument nájdete v Olympe cez Tlač – Tlač – Všetky zostavy – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov.

Trvalí zamestnanci

Ak máte zamestnancov, ktorí podpísali Vyhlásenie už v roku 2018 a nenastala u nich žiadna zmena, postačí ak pre rok 2019 podpíšu V. časť Vyhlásenia.

Zmena

V prípade ak počas roka dôjde k zmene, napr. zamestnanec si už nechce u zamestnávateľa uplatňovať NČZD, je potrebné uviesť túto zmenu aj na Vyhlásení a to v časti IV.

 

 

 

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via