Menu

Výplata zamestnanca s červeným príznakom

Stalo sa Vám niekedy, že po vygenerovaní výplaty vidíte v stĺpci Plat zelené označenie v červenom poli ? Toto označenie signalizuje stav výpočtu výplaty. Program Vás upozorňuje, že vo vygenerovanej výplate je potrebné niektoré chýbajúce údaje doplniť alebo údaje opraviť. Uvedieme si dôvody vzniku výplaty s týmto príznakom a riešenie tejto situácie.

Najčastejšie príčiny vzniku výplaty s červeným príznakom

 • v zložke mzdy, ktorá má zvyčajne čiastku, nie je čiastka uvedená – napríklad, ak je zamestnanec celý mesiac PN a do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy z Personalistiky bez vypočítanej čiastky, keďže v danom mesiaci nič neodpracoval. Takúto zložku mzdy je potrebné z výplaty vymazať a po potvrdení výplaty červený príznak zmizne,
 • zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký, alebo väčšina prostriedkov bola zrazená zrážkou s vyššou prioritou,
 • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
 • zamestnanec má prečerpanú dovolenku (vo výplate je zadaná dovolenka zložkou mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku na viac dní, ako je jeho skutočný nárok),
 • zamestnanec má v niektorom z predchádzajúcich mesiacov neukončenú PN alebo OČR a v aktuálnom mesiaci nemá pridané zložky mzdy N01, N02, N03, N04, N22,
 • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25 %, N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená,
 • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
 • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
 • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
 • zamestnanec má prekročený počet hodín nariadených nadčasov,
 • v mzde zamestnanca nie sú pridané zložky mzdy pre príplatky za sobotu a nedeľu, na ktoré má zamestnanec zákonný nárok.

Pre automatické upozorňovanie rôznych situácií vo výpočte mzdy je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia. Odporúčame ponechať zapnuté upozorňovanie pri všetkých možnostiach.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                     05.10.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty