Menu

Vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňových strát v daňových priznaniach dane z príjmov

Vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 8) zverejnilo Ministerstvo financií SR oznámenie o doplnení poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k daňovému priznaniu právnickej osoby.

Doplnenie k poučeniam bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri vyplnení zvýhodneného odpočtu daňovej straty v zmysle § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (zákon lex korona).

Momentálne pracujeme na nových verziách programov ALFAplus/OMEGA, v ktorých bude možné vyplniť daňové straty podľa doplnených poučení z MF SR. O vydaní verzií Vás budeme informovať.

Vyplnenie odpočtu daňovej straty v DPPO

a) Odpočet daňovej straty v zmysle § 24b zákona lex korona

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní PO uvedie tento odpočet nasledovne:

  • tabuľka D – údaje v stĺpcoch 4 až 7 sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
  • 500 – odpočet tejto daňovej straty sa premietne iba v r. 500. Na tomto riadku sa uvedie základ dane znížený o odpočet daňovej straty.
  • časť – Miesto pre osobitné záznamy rozpis odpočítaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy, a to v členení podľa doplneného poučenia. (Zdaňovacie obdobie vykázania DS – Suma vykázanej DS – Suma odpočítanej DS v r. 500 -Zostatok neodpočítanej DS, ktorú je možné odpočítať v budúcich zdaňovacích obdobiach).

 b) Odpočet daňovej straty v zmysle § 30 ZDP

Ak si daňovník zvolí spôsob odpočtu v zmysle § 30 ZDP, postupuje štandardným spôsobom. Daňovník vyplní aj údaje v tabuľke D, ktoré sa prenášajú do r. 410 daňového priznania PO.

Vyplnenie odpočtu daňovej straty v DPFO typ B

a) Odpočet daňovej straty v zmysle § 24b zákona lex korona

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní FO „B“  uvedie tento odpočet nasledovne:

  • 49 až 54 – údaje v týchto riadkoch sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
  • 55 – odpočet daňovej straty sa premietne až v r. 55. Na tomto riadku sa uvedie čiastkový základ dane (podľa § 6 ods. 1 a 2) znížený o úhrn uplatnených daňových strát.
  • oddiel – Miesto pre osobitné záznamy rozpis uplatňovaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy a to v členení podľa doplneného poučenia. (Rok vykázania DS – Suma vykázanej DS – Suma uplatnenej DS na r. 55 – Zostatok neuplatnenej DS pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach).

 b) Odpočet daňovej straty v zmysle § 30 ZDP

Ak si daňovník zvolí spôsob odpočtu v zmysle § 30 ZDP, postupuje štandardným spôsobom. To znamená, že vyplní riadky 49 až 54.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikovania.             

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link