Menu

Vysporiadanie RZZP, ak už zamestnanec nie je v pracovnom pomere

Vysporiadanie preplatku/nedoplatku za zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej RZZP), ktorý už nie je v pracovnom pomere, rieši so zamestnancom príslušná zdravotná poisťovňa.

Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za bývalého zamestnanca, sa môže vysporiadať dvomi spôsobmi:

  1. Vygenerujete výplatu zamestnancovi aj napriek tomu, že už nemá pracovný pomer. V prípade, že zamestnanca nevidíte v evidencii Výpočet miezd, stačí na paneli nástrojov zvoliť Položky všetky.

Do vygenerovanej výplaty pridáte výsledok z RZZP na záložke Zrážky. Názov zrážky zvolíte – zúčtovanie zdravotného poistenia a vyberiete poisťovňu

Ak by bol celkovým výsledkom RZZP nedoplatok, tento postup zabezpečí, že sa automaticky pridá RZZP aj do prevodného príkazu. Evidovaním cez výplatu sa zároveň zabezpečí, že sa suma preplatku/nedoplatku z RZZP za organizáciu zobrazí aj na dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo a v exporte pre účtovníctvo. 

2. Výsledok RZZP nezadáte do OLYMPU, ale preplatok/nedoplatok zaevidujete už len vo svojom účtovníctve. V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne, pretože program nemá informáciu o všetkých nedoplatkoch/preplatkoch. 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 20.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty