Menu

Vysporiadanie výsledkov z RZD

Vysporiadanie výsledkov z RZD vykonáte v OLYMPE v evidencii Výpočet miezd. Výsledok z RZD preplatok alebo nedoplatok sa do výplaty zamestnanca, pridáva cez zložky mzdy:

  • Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok,
  • Z15 – zúčtovanie daňového bonusu za predchádzajúci rok,
  • Z16 – zamestnanecká prémia,
  • Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky.

OLYMP umožňuje pridávanie výsledkov z RZD do výplat zamestnancov 3 spôsobmi:

  • automaticky – cez Nastavenia – Nastavenia – v poli s názvom Mesiac pre automatické zúčt. preddavku dane si nastavíte mesiac, v ktorom má program preniesť všetky výsledky vygenerovaných ročných zúčtovaní do výplat zamestnancov,
  • poloautomaticky – ak počas generovania výplat označíte voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje),
  • manuálne – do vygenerovanej výplaty vstúpite cez tlačidlo Oprav a následne cez tlačidlo Pridaj pridáte zložku mzdy Z10, Z15, Z16 alebo Z17. V prípade ručného zadávania zložiek mzdy do výplat, sa nedoplatky uvádzajú záporným číslom.

Preplatok z RZD

Zamestnávateľ je povinný preplatok na dani, na daňovom bonuse, na daňovom bonuse na zaplatené úroky, či zamestnaneckej prémii, vyplatiť zamestnancovi najneskôr, pri zúčtovaní mzdy za apríl 2022 (najneskôr v aprílovej výplate,  tzn. v máji 2022, ak máte výplatný termín nasledujúceho mesiaca).

Nedoplatok z RZD

Nedoplatok z RZD presahujúci sumu 5 € je potrebné zamestnancovi zraziť najneskôr do konca roka 2022. V prípade, ak chce zamestnanec poskytnúť 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, zamestnávateľ musí zraziť v lehote do 2. mája 2022 aj nedoplatok nižší ako 5 €.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       25.03.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty