Menu

Vyšší nárok na dovolenku

Novinkou roka 2020 je, že aj zamestnanci, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, majú nárok na 5 týždňovú základnú výmeru dovolenky.

 

Kedy program zohľadní vyšší nárok?

 

V Personalistike na karte Rodinné údaje zadáte na záložke Starostlivosť o dieťa – dovolenka, obdobie starostlivosti o dieťa. Na základe tohto zadania OLYMP automaticky zohľadní zamestnancovi vyšší nárok na dovolenku.

 

 

 

Vyšší nárok na dovolenku si môžete skontrolovať v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   7.2.2020

 

KROS
Copy link